Danıştay Başkanı Birden'den bağımsız yargı uyarısı

Danıştay Başkanı Mustafa Birden, hiçbir organ, makam, merci veya kişinin yargı faaliyetini kontrol etme, etkileme, yönlendirme yanılgısına düşmemesi gerektiğini belirterek, "Yargı mensupları da yansızlık konusunda taraflara sonsuz güven vermeli" dediDanıştay Başkanı Mustafa Birden, Baro ile İdare Mahkemesi tarafından düzenlenen ‘İdari Yargının Sorunları’ konulu panele katılmak için Aydın'a geldi. Birden, panel öncesinde yaptığı konuşmada, hem yargı mensuplarına, hem de onları etkilemeye çalışan siyasilere uyarılarda bulundu. Danıştay Başkanı Birden, Türkiye'de yaşanan hukuk tartışmaları konusunda üstü kapalı mesajlar verdi. Yargı bağımsızlığının temel amacının vatandaşa adaletin her türlü etkiden uzak kendi kurum ve kuralları içerisinde gerçekleşeceği güven ve inancı vermek olduğunu belirterek, “Bu nedenledir ki, hiçbir organ hiçbir makam, merci veya kişi yargı faaliyetini kontrol etme, etkileme yönlendirme yanılgısına düşmemeli. Yargı mensubu da yansızlığı konusunda topluma sonsuz güven vermelidir. Hukuka bağlı laik ve demokratik Cumhuriyet, sonsuza dek yaşayacak” dedi.
Anayasal ve yasal hükümlerin yoruma ihtiyaç göstermemesine rağmen idarenin yargı kararlarının yerine getirmemesinin hala bilimsel toplantıların konusunu oluşturduğuna dikkati çeken Birden, “Anayasada yer alan yüksek mahkemelerin toplum için değeri ve saygınlığı tartışmasızdır. Yargının amacı, devletin temel değerlerinden biri olan adaletin gerçekleştirilmesi, yüksek mahkemelerin gücü ve etkinliği ile doğru orantılıdır. Bu etkinlik, yargı kararlarının gereklerine uygun eylem ve işlemde bulunulmasını, siyasi bir tartışmaya konu edilmeden özenli bir üslupla tartışılmasını gerektirmektedir. Hukuk devleti ilkesine anlam ve içerik kazandıran yargı bağımsızlığıdır. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda yaşanacak bir duraksama, duyulacak en küçük bir şüphe hukukun üstünlüğünü zedeler” diye konuştu.
Birden konuşmasında, İstinaf (bölge adliye) mahkemelerine de değindi. Kalkınma planlarında; Yargı Reformu Strateji Taslağı'nda ve AB 2008 Türkiye İlerleme Raporu'nda ile Adalet Bakanlığı'nca yasa hazırlık çalışmaları devam eden İstinaf (Bölge adliye) Mahkemeleri'nin kuruluşu ve idari yargı örneği de dikkate alınarak aceleye getirilmemesini istedi. Birden, “Konunun hukuki ve teknik altyapısı, baroların, üniversitelerin katılımıyla tartışılmalı. İstinaf mahkemelerini uygulayan Fransa ve Almanya gibi ülkelerin uygulamaları da gözönüne alınmalıdır” dedi.
Aydın Baro başkanı Sümer Germen de konuşmasında Türkiye'nin ümmet toplumundan Cumhuriyet'e geçiş sürecini henüz tamamlayamadığını söyledi. Germen “Ümmet toplumundan birey hak ve özgürlükleri konusunda yeni bir geçiş yapan cumhuriyeti maalesef hala daha geçiş sürecini tamamlamış değildir. Yaşadığımız sıkıntılar da bunun birer kanıtıdır. Umuyoruz ki en kısa sürede her şeye rağmen hukuk içerisinde hukukun üstünlüğü ilkesine inanılarak, evrensel hukuk ilkelerine uygun olarak sorunların çözülür” dedi.
Toplantı çıkışı Danıştay başkanı Birden, DHA muhabirinin yaptığı konuşmanın kimi hedef aldığı sorusuna “Güncel konularla ilgili yargının sorunlarını dile getirdim. Televizyon ve basında tartışmak istemiyorum” dedi.(dha)