Danıştay: Biber gazı devlet sırrı değildir

Danıştay: Biber gazı devlet sırrı değildir
Danıştay: Biber gazı devlet sırrı değildir
Danıştay, Bilgi Edinme Yasası kapsamında devletin elindeki biber gazı miktarını öğrenmek isteyen vatandaşa verdiği 'devlet sırrı' yanıtını kabul etmedi.
Haber: MESUT HASAN BENLİ / Arşivi

ANKARA - Danıştay, Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Emniyetin elinde ne kadar biber gazı stoku bulunduğu öğrenmek isteyen vatandaşa, “yeteri kadar” , “gerektiği kadar” şeklinde genel geçer yanıtlar verilmesinin hukuku uygun olmadığına hükmetti. Danıştay, Emniyetin biber gazı ile bilgili bilgilerin devlet sırrı kapsamında olduğu yönündeki savunmasını da kabul etmedi.

2011 yılında yaşanılan Hopa olaylarını protesto etmek amacıyla Ankara’da yapılan gösterilere polis yoğun bir şekilde biber gazı kullanarak sert bir şekilde müdahale etmişti. Ankara Barosu avukatlarından Emre Baturay Altınok vatandaş olarak, olaylar sırasında güvenlik güçlerinin “ne kadar biber gazı kullanıldığını”, “olaylar sırasında kaç memurun görev yaptığı” ve “Emniyetin elinde ne kadar gaz stoğu bulunduğunu” Bilgi Edinme Kanunu kapsamında öğrenmek istedi. Ancak Emniyet Altınok’un başvurusuna genel geçer yanıtlar verdi.

Devlet sırrı savunması
Verilen yanıtlar nedeniyle Avukat Altınok Ankara 12. İdare Mahkemesine dava açtı. Emniyet mahkemeye gönderdiği savunmasında söz konusu bilgilerin devlet sırrı niteliğinde olduğunu ileri sürdü. Mahkeme, yaptığı yargılama sonucunda Avukatın istediği bilgilerin devlet sırrı kapsamında olmadığı tespitinde bulundu.

Genel geçer yanıt olmaz
İdare Mahkemesi gerekçeli kararında, şu tespitlerini dile getirdi: 
“Davacı tarafından, kullanılan biber gazı miktarı ve personel sayısına ilişkin, ‘ne kadar’, ‘kaç memur’ gibi somut veriler talep edildiği, idare tarafından ‘yeteri kadar göz yaşartıcı gaz mühimmatı bulunmakta’, ‘stoklarda bulunan gaz mühimmatının miktarı ihtiyaca göre değişiklik gösterebilmektedir’, ‘müdahale sırasında kalabalığı dağıtacak miktarda gaz kullanılmaktadır’ gibi soyut ve sorulan soruların karşılığı olmaktan uzak şekilde, genel ifadeler kullanılarak, eksik bilgi verildiği görülmektedir. Eksik ve yetersiz bilgi içeren dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

Danıştay: Karar doğru
İdare Mahkemesinin bu kararını Ankara Valiliği temyiz ettirmesi nedeniyle dava dosyası Danıştay’ın gündemine geldi. Danıştay 10. Dairesi, dava dosyasına ilişkin temyiz incelemesini tamamlayarak kararı verdi. Danıştay kararında, yerel mahkemenin verdiği kararını hukuka uygun olduğunu ve onanmasına karar verdi. Radikal’e konuşan Avukat Altınok, Danıştay kararıyla devletten bilgi isteyen vatandaşa somut bilgiler verilmesi gerektiği ortaya konulduğunu ifade ederek, “Danıştay kararı ile polisin orantısız güç gaz kullanımı ile ilgili her yurttaş bilgi edinme hakkı kapsamında idareyi denetleme yolu açılmıştır” dedi.