Danıştay Kanadoğlu'nu haklı buldu

Danıştay 2. Dairesi, Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun itirazını yerinde görerek Enerji Bakanlığı müsteşarı Yurdakul Yiğitgüden hakkında soruşturma izni verdi.

ANKARA - Danıştay 2. Dairesi, Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun itirazını yerinde görerek Enerji Bakanlığı müsteşarı Yurdakul Yiğitgüden hakkında soruşturma izni verdi. Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun raporu doğrultusunda TEAŞ'ın İstanbul'un Anadolu yakasında elektrik dağıtımı ve ticareti yapan AKTAŞ ile Kayseri Elektrik A.Ş'nin
TEAŞ ile mahsuplaşmasında devletin zarara uğratıldığı iddiaları üzerine Kanadoğlu, Yiğitgüden hakkında bakanlıktan soruşturma izni istemişti. Eski Bakan Cumhur Ersümer, istemi kabul etmeyince Kanadoğlu, Danıştay'a itiraz etmişti.
'Devlete zarar verildi'
Danıştay kararının sonuç bölümünde,
"Yiğitgüden'in Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunda belirtilen, devletin uğradığı zararın giderilmesi hususunda gerekli koordinasyon görevini gereği gibi yerine getirmeyerek, devletin büyük miktarda zararına neden olduğu anlaşıldığından Yargıtay Başsavcılığı'nın itirazının kabulü ile Enerji Bakanlığı'nın kararının kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.