Danıştay okulda 'davranış puanını' sildi

Danıştay, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin sınıf puanları hesaplanırken dikkate alınan 'davranış puanını' hukuka aykırı buldu. 2008'de SBS'ye giren öğrencilerin sınıf puanlarının yeniden hesaplanması gerekebilir
Haber: MESUT HASAN BENLİ / Arşivi

ANKARA - Danıştay 8. Daire, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerin, sınıf puanları hesaplanırken dikkate alınan ‘davranış puanının’ hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Daire ayrıca dava açan bir öğrencinin 2008 yılı sınıf puanının da yürütmesini de durdurdu.
Daire, söz konusu kararları iki ayrı davada verdi. İlk davada, SBS, yıl sonu başarı puanı ve davranış puanına göre hesaplanan sınıf puanına göre merkezi sınavla öğrenci alan okullara kayıt yaptırılmasının hukuka aykırı olup olmadığı incelendi. Daire kararında, sınıf puanı hesaplanırken dikkate alınan ‘davranış puanının’ hukuka aykırı olduğunu hükmüne vardı. Kararda, 11-14 yaş grubundaki, yetişme çağındaki çocukların kişiliklerini oturtmaya çalıştıkları ve bu aşamada pek çok faktörden etkilendikleri vurgulanarak, şöyle denildi:
“Bu nedenle davranışlarının ‘başarı’ ya da ‘başarısızlık’ olarak değerlendirilmesi kamu yararına uygun bulunmamıştır. Kaldı ki yönetmelikte, başarı puanının Bakanlıkça ilan edilecek ölçütlere göre değerlendirileceği belirtilerek davranış puanı soyut bir şekilde ifade edilmiştir. Bu puanı verecek öğretmenlerle çocuklar arasındaki olumlu ya da olumsuz iletişime göre subjektif değerlendirmeyi içerebileceği de kuşkusuzdur.”
Daire, bu karar doğrultusunda 2008 yılı SBS’de aldığı sınıf puanına karşı dava açan bir öğrencinin, sınıf puanlarına ‘davranış puanının’ da etkili kılınmasının hukuka aykırılık oluşturduğunu belirtti. Daire, dava açan öğrencinin 2008 yılı SBS sonucu, yıl sonu puanı ve davranış puanının ortalamaları alınarak hesaplanan 2008 yılı sınıf puanının da yürütmesinin durdurulduğu kaydedildi.
MEB’in karara itiraz hakkı bulunuyor. Ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Daire’nin yerinde bulursa 2008’de SBS’ye giren öğrencilerin sınıf puanlarının sil baştan hesaplanması gerekebilecek. Sınıf puanları sadece SBS sonucu ve yıl sonu ortalamasına göre hesaplanacak. Hesaplama yapılırken esas alınan kriterlerin üçten ikiye düşmesi, sınıf puanı hesaplanırken alınan ortalamaların da değişmesine yol açacak. Halen SBS’nin yüzde 70’i, yıl sonu başarı puanının yüzde 25’i, davranış notunun yüzde 5’i toplanarak sınıf puanı bulunuyor. Ancak yüzde 5’lik davranış puanı ortadan kalkınca, ya SBS’nin ya da yıl sonu başarı puanının yüzdelik ağırlığını değiştirmek gerekecek. Bu durumda sınıf puanları ve buna göre oluşturulan sıralamalar da değişecek.