Danıştay: Önce otopsi sonra organ nakli

Danıştay 1. Dairesi, Malatya'da silahla vurularak ölen kadının organlarını, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi ve izni olmaksızın, aile iznine dayanarak alan öğretim üyesi doktorların yargılanmalarına karar verdi.

ANKARA - Danıştay 1. Dairesi, Malatya'da silahla vurularak ölen kadının organlarını, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi ve izni olmaksızın, aile iznine dayanarak alan öğretim üyesi doktorların yargılanmalarına karar verdi.
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim üyeleri Vedat Kırımlıoğlu, Cüneyt Karaalp, Cengiz Ara, Gökhan Söğütlü, Mehmet Yılmaz ve Burak Işık hakkında, ateşli silah yaralanması sonrasında ölen Münevver Genç'in organlarını 'Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izni olmaksızın almak' suçundan soruşturma açılması istendi. Üniversitede oluşturulan kurul, 10 Ekim 2006'da bu kişiler hakkında 'men-i muhakeme' kararı verdi. Dosya, yasa gereği kendiliğinden Danıştay 1. Dairesi'ne geldi. Daire, kararı bozarak 'lüzum-u muhakeme'ye karar verdi. Daire, doktorların, 'hukuka aykırı olarak ölüden organ almak' suçlamasıyla yargılanması gerektiğine de karar verdi. Dairenin kararında, organ alımının gerçekleştiği gün Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan otopside ölüden organ alındığının tespit edildiği ve 'otopsinin sonuçlandırılamadığı' kaydedildi ve "Ceza soruşturmasının, diğer kamusal yükümlülüklere göre öncelik taşıyacağı tartışmasızdır" denildi.
Adli Bilimciler Derneği: İzin beklemek zor
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı ve Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı ise, "Bu işlemin savcılık izni beklenerek yapılması çok zor. Savcının bulunması ve iznin alınması için geçen süreçte organın kıymeti kalmayacaktır" diye konuştu.