Danıştay üyesi de dinlendi

Bakanlığın 'Ergenekon' kapsamında bir Danıştay hâkimi için dinleme kararı aldırttığı anlaşıldı. Gerekçe: Örgüt çok tehlikeli ve üyelerini başka yolla açığa çıkarmak imkânsız
Haber: MESUT HASAN BENLİ / Arşivi

ANKARA - Ergenekon soruşturması kapsamında Ömer Faruk Eminağaoğlu nedeniyle dinlenen Yargıtay’dan sonra Danıştay’ın da ortam dinlenmesine maruz kaldığı ortaya çıktı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla Danıştay’da görevli tetkik hâkim Engin Çakmak hakkında hem dinleme hem de teknik takip kararı alındığı belirlendi.
Ergenekon kapsamında çok sayıda hâkim ve savcının dinlenmesini  isteyen Adalet Bakanlığı müfettişlerinin, 3 Kasım 2008 tarihinde İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak bazı ek taleplerde bulunduğu ortaya çıktı.
Başvuruda Ergenekon’un ‘yargıya sızmaya’ çalıştığı savunularak şöyle denildi:
“Ergenekon terör örgütünün yargıya sızma konusundaki kararlılığının örgütsel belgelerde açıkça yer aldığı, birçok örgüt üyesinin, hâkim ve savcılarla irtibatlarının bulunduğu, telefon görüşmelerinde, bazı hâkimlerin, şüpheli statüsünde bulunan avukat Kemal Kerinçsiz’e hitaben, ‘bir emrin var mı’ şeklinde hitap ettikleri, bazı şüphelilerin hâkim savcı adayların sınavları için tavassutta bulundukları, bir kısım şüphelilerin yüksek yargı organı üyelerini ziyaret edip örgütsel destek istedikleri, bazı yargı organları mensupları Ergenekon terör örgütünün internet sitelerinde yazılar yazdıkları... Paşa kod adlı Fikri Karadağ’ın bazı hâkim ve savcılarla sürekli görüştüğü, şüpheli Veli Küçük’ün birçok hâkim ve savcı ile irtibatlı olduğu hattı bazı savcılar için ‘bizim çocuklardan -bizim arkadaşlardan’ şeklinde beyanlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Örgütün amaçları doğrultusunda kamuoyunda infiale sebep olabilecek nitelikte eylemler gerçekleştirebilecek kadar tehlikeli olması da göz önüne alınarak, başka yöntemlerle suçluların ve eylemlerin ortaya çıkarılmasının mümkün bulunmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır.”
Adalet Bakanlığı müfettişleri daha önce, 14 Ekim 2008’de, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Boyrazoğlu, sürdürdüğü cemaat soruşturması nedeniyle gündemde olan Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz, Yargıtay Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Ankara Cumhuriyet Savcısı Salim Demirci, eski DGM savcılarından Nuh Mete Yüksel, Cengiz Köksal hakkında dinleme kararı çıkarmak istemişti.
Müfettişlerin talep yazısında 50 hâkim ve savcının hangilerinin, ne gerekçeyle dinlendiğine ilişkin ayrıntıya yer vermemişti. Müfettişler buna gerekçe olarak ‘Ergenekon terör örgütünün katı hiyerarşik yapısı nedeniyle, başka yöntemlerin suçluların ortaya çıkarılmasına imkân tanımadığını’ savunmuştu.
Bakanlık müfettişleri talep yazısında dinleme dışında, bu isimlerin son bir yıllık döneme ilişkin HTS raporlarını da (yaptıkları görüşmelerin kayıtları) istedi. Kararda ayrıca bu kişilerin dört hafta süreyle teknik araçlarla takibe alınması için yetki talebinde bulunuldu. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, müfettişlerin talepte bulunduğu gün kararını verdi. Verilen dinleme kararları aynı zamanda dinlenen yargı mensuplarının teknik takibini de öngörüyordu. Böylece Yargıtay ana santralının yanı sıra  İstanbul, Sincan, Erzincan adliyeleri de ortam dinlemesinin hedefi oldu.