Danıştay ve Ergenekon davaları için kritik gün

ANKARA - Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin, Ergenekon davasıyla birleştirilmesinde zorunluluk bulunduğuna işaret ederek bozma kararı verdiği Danıştay üyelerine saldırı davası, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün yeniden görülecek. 11. Ağır Ceza Mahkemesi kararında direnirse, dosya Yargıtay Ceza Davaları Genel Kurulu’na gidecek. Mahkemenin kararı Yargıtay kararı doğrultusunda olursa, iki davanın birleştirilmesi süreci başlayacak.
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yürüttüğü yargılama süreci sonunda Danıştay saldırısını gerçekleştiren Alparslan Arslan, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, yerine yeni bir düzen getirmeye, fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek” suçundan TCK 309/1. maddesi uyarınca ve “Danıştay 2. Dairesi Başkanı Mustafa Yücel Özbilgin’i, tasarlayarak ve yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek” suçundan TCK 82. maddesinin (a) ve (g) bentleri uyarınca ayrı ayrı iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı. Mahkeme, sanıklar Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır hakkında da müebbet hapis cezası vermişti. Sanık Süleyman Esen ise 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
9. Ceza Dairesi, Danıştay 2. Dairesi üyelerine ve Cumhuriyet gazetesine yönelik saldırılarla ilgili Alparslan Arslan’ın da aralarında bulunduğu sekiz sanık hakkında verilen kararı oy birliğiyle bozmuştu. Dairenin kararında, şöyle denilmişti: “Tüm dosya kapsamına göre sanıkların mensubu bulundukları iddia edilen örgütün niteliği, atılı suçların vasfının belirlenmesi ve delillerin birlikte değerlendirilmesi yönünden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne açılan (Ergenekon) davası ile bu dava arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunun iddia edilmiş olması karşısında, öncelikle davaların birleştirilmesinde zorunluluk bulunduğuna...”
Yargıtay’ın bozma kararından sonra ilk duruşma bugün saat 10.00’da başlayacak. Mahkeme, bozma kararının ardından hazırladığı tensip tutanağıyla, Danıştay saldırısı davasının iddianamesi, karar ve Yargıtay bozma ilamı da eklenerek ‘Ergenekon’ davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne müzekkere yazılmasına karar vermişti. Ergenekon iddianamesi, dava dosyasının ve duruşma zabıtlarının birer sureti talep eden mahkeme, yine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘bozma ilamına uyulması durumunda’, Yargıtay’ın bozma kararıyla ilgili görüşünü bildirmesini de istemişti.
Danıştay sanığı Osman Yıldırım’ın Cumhuriyet’e atılan bombaları Ergenekon sanığı Veli Küçük’ün Ataşehir’de kendilerine verdiğini söylemesi üzerine, iki davanın birleştirilmesi gündeme gelmişti. Yıldırım’ın verdiği tarihte ne Veli Küçük’ün ne de diğer sanıkların Ataşehir’de bulunmadığı ortaya çıkmıştı. (Radikal)