Danıştay: Yargı bağımsızlığı gölgeleniyor

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) seçilmiş üyeleriyle Adalet Bakanlığı arasında yaşanan krize Danıştay da tepki gösterdi.

ANKARA - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) seçilmiş üyeleriyle Adalet Bakanlığı arasında yaşanan krize Danıştay da tepki gösterdi. Bu aşamaya kadar 'sessiz kalmakla' eleştirilen Danıştay Başkanlığı, sorunun, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesiyle bağdaşmadığını bildirdi. HSYK, bugün sadece Danıştay'daki boş üyeliklere seçim gündemiyle toplanacak.
Boş bulunan altı üyeliği için Adalet Bakanlığı Müsteşarı Fahri Kasırga'nın toplantıya katılmaması nedeniyle seçim yapılamayan Danıştay, dün konuyu tartışmak için Başkanlar Kurulu'nu topladı. Ardından Danıştay Başkanlığı adına şu açıklama yapıldı: "Yüksek yargı organlarına üye seçimi konusunda ortaya çıkan ve HSYK'nın oluşum ve işleyiş şeklinden kaynaklanan sorunlar, sonuçta yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi ile bağdaşmamaktadır. Yüksek mahkemelere üye seçimi önemli, hassas ve acil bir konudur. Yüksek Kurul'un saygınlığına uygun olarak bu görevi yerine getirme süreci çeşitli gerekçe ve mazeretlere dayalı olarak uzatılmamalıdır. Üye seçim süreciyle ilgili olarak gerek Danıştay, gerekse Yargıtay kanunlarında öngörülen sürelere bağlı kalınması gerekir. HSYK'nın kamuoyu önünde daha fazla tartışma konusu yapılmasına müsaade edilmemeli, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesiyle ilgili anayasal kural ve ilkelere özen gösterilerek, yüksek yargı organlarına üye seçimi sorunu en kısa sürede çözüme kavuşturulmalıdır."
HSYK'nın gündemi Danıştay
Geçen hafta toplantılara katılmayarak seçimleri engelleyen müsteşar Kasırga hakkında suç duyurusunda bulunan HSYK, bugün yine toplanacak. Ancak, kurulun gündeminde Yargıtay ve Danıştay'daki boş 23 üyelik değil, sadece Danıştay'daki boş üyeliklere seçim bulunuyor. Bu toplantıya bakan ve müsteşarının katılıp katılmayacağı yine kilit önemde. Bakan Cemil Çiçek'in, Yargıtay'daki boş üyeliklere seçime karşı olduğu, ancak Danıştay'daki seçime çok itirazı olmadığı biliniyor.