Danıştay yayın yasağını kaldırdı

Danıştay 13. Ceza Dairesi'nin aldığı kararda, 'Sınırları belli olmayan yayın yasağı demokrasinin önemil unsurlarından 'yayın özgürlüğü' ilkesine ters düşer' denildi

ANKARA - Danıştay 13. Dairesi, Hakkari’nin Dağlıca bölgesinde meydana gelen terörist saldırılarla ilgili yayınların durdurulmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek imzalı kararın yürütmesini durdurdu. Daire, "sınırları belli olmayan bu tür yayın durdurmanın, yayıncı kuruluşları yapılacak yayınlarla ilgili olarak bu yasağa uyma konusunda tereddüte düşüreceğinin kuşkusuz olduğuna" işaret etti.

Kanaltürk Televizyonu olarak bilinen Yaşam TV, Cemil Çiçek imzalı kakarın durdurulması istemiyle Danıştay'a dava açmıştı.

Davayı görüşen Danıştay 13. Dairesi, söz konusu kararın yürütmesini oy birliğiyle durdurdu. Kararda, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanunun gereği belirlenen durumlarda, Başbakan veya görevlendireceği bakanın yayını durdurabileceği hükmüne yer verildiği anımsatıldı.

'YASAĞIN SINIRLARI BELİRLİTMELİYDİ'

Yayınların önceden denetlenemeyeceği ve durdurulamayacağı ilkesinin istisnasını oluşturan bu düzenlemenin, "yayının önceden durdurulması" niteliğinde olması nedeniyle yayın özgürlüğünü kısıtlaması, bu haliye "yasaklama" niteliği taşıması karşısında kapsam ve sınırlarının açık ve somut bir biçimde durdurma kararında belirlenmesinin zorunlu olduğu vurgulanan kararda, bu konunun demokratik rejimlerin önemli unsurlarından birini oluşturan "yayın özgürlüğü" ilkesinin gereği olduğuna işaret edildi.

'HANGİ YAYINLARI KASTEDİYORSUNUZ?'

Kararda, şöyle denildi: "Aksine bir uygulama, yasanın anılan maddesindeki istisna hükmünün getiriliş amacının ortadan kaldırılması sonucunu doğuracağı gibi sınırları belli olmayan bu tür yayın durdurmanın yayıncı kuruluşları, yapılacak yayınlarla ilgili olarak bu yasağa uyma konusunda tereddüte düşüreceği de kuşkusuzdur. Dava konusu işlemle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle ihtimal dahilinde olduğu sebebine bağlı olarak ve ’güvenlik güçlerinin moral değerlerinin yüksek tutulması, toplumsal psikolojinin olumsuz etkilenmemesi ve çocukların ruh sağlığının korunması amacıyla’ durdurma kararı verilmiş ise de; radyo ve televizyon yayınlarının çeşitliliği de göz önüne alındığında yayın durdurma kapsamına alınan ’kamu düzenini ve halkın moral değerlerini olumsuz etkileyen, güvenlik güçlerine dönük zaaf imajı yayan, toplumsal psikolojiyi olumsuz etkileyen, radyo ve televizyon yayınlarının’ hangi tür yayınlar olduğunun açık ve somut şekilde ortaya konulmaması nedeniyle durdurmanın kapsam ve sınırlarının kararda belli edilmediği ve kararın bu yönüyle 3984 sayılı yasanın 25/1. maddesine aykırılık oluşturduğu açıktır."

Dairenin kararına itiraz edilirse, itirazı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek. (aa)