Danıştay YÖK'ün katsayı itirazını reddetti

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, YÖK'ün Danıştay'ın katsayı farkını kaldıran kararının yürütmesini durdurmasına ilişkin yaptığı itirazı reddetti.


Danıştay 8. Dairesi, İstanbul Barosu’nun açtığı davada, YÖK’ün 21 Temmuz 2009 tarihli kararının 3,4 ve 5. maddelerinin yürütmesini oy birliğiyle durdurmuştu.
YÖK, bunun üzerine Danıştay 8. Dairesi’nin, YÖK’ün üniversiteye girişte katsayı farkını kaldıran kararının yürütmesinin durdurulması kararına ilişkin itiraz etmişti. Kurul, YÖK’ün itiraz gerekçelerini yerinde görmedi ve reddetti.
YÖK’ün itiraz dilekçesinde, öncelikle davacının dava açma ehliyeti bulunmadığına ilişkin usul itirazında bulunulmuştu. Dilekçede, "davanın incelenmeksizin reddi gerektiği" ifade edilerek, "fakat yürütmenin durdurulması yönünde verilen kararın usul açısından hukuka aykırı" olduğu ileri sürülmüş ve itiraza konu Daire kararının Anayasanın güvence altına aldığı eşitlik ilkesine de aykırı olduğu vurgulanmıştı. (ANKA)