Danıştay'a 4 üye atandı

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Danıştay'da boş bulunan üyeliklere Balıkesir Valisi Atıl Uzelgün, eski Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü Taci Bayhan...

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Danıştay'da boş bulunan üyeliklere Balıkesir Valisi Atıl Uzelgün, eski Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü Taci Bayhan, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdülhalik Berber ve Denizcilik Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Hayrettin Kadıoğlu'nu seçti. Sezer, hükümetin görevden almak istediği Bayhan'ın kararnamesini geri göndermişti. Berber ise Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu Başkanıyken patlak veren İmar Bankası skandalı nedeniyle istifa etmişti. Uzelgün, 1992'de SHP kontenjanından valiler kararnamesine girmişti.