Danıştay'dan adli kolluk yönetmeliğine durdurma

Danıştay'dan adli kolluk yönetmeliğine durdurma
Danıştay'dan adli kolluk yönetmeliğine durdurma
Soruşturmalarda amirin bilgilendirmesine ilişkin tartışmalı Adli Kolluk Yönetmeliğinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

 

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre Danıştay 10. Dairesi dört bakanı kabine dışı bırakan yargıda kriz yaratan Adli Kolluk Yönetmeliği’nin yürütmesini oyçokluğu ile durdurdu. Böylece, polisin amirine, savcının başsavcıya el koydukları olaylar, yakalanan kişiler ve alınan tedbirler hakkında derhal bilgi verme zorunluluğu da kalktı.

Danıştay, “telafisi güç zararlar nedeniyle” davalı Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının savunmasını bile beklemeden ivedilikle yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Savcıların Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) iletişimin tespiti, dinlemesi ve kayda alınmasını düzenleyen 135/6. maddesindeki rüşvet, kaçakçılık, silahlı örgüt başta katalog suçlar nedeniyle yapacakları soruşturmaları başsavcıya bildirme zorunluluğu da kalkmış oldu.

Türkiye Barolar Birliği, Yargıçlar Sendikası, Liberal Demokrat Parti ve Ankara Barosu yürütmenin durdurması ve iptal talebiyle bu hafta dava açmıştı. Konusu aynı olan bu davaların birleştirilerek bakıldı. Danıştay’daki rutin uygulamanın aksine Daire Başkanı Mehmet Rıza Ünlüçay, davayı tetkik hakimine vermedi. Başkan dosyayı bizzat kendisi inceledi. Dairenin kararı dün aldığı, bugün açıkladığı öğrenildi.

İŞTE DURDURULAN HÜKÜMLER

* Adli kolluk görevi yapan polis ve jandarmaya adli olayları, yakalama, gözaltı, arama gibi operasyonları derhal üst amirlerine bildirme zorunluluğu

*Savcılara da Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) iletişimin tespiti, dinlemesi ve kayda alınmasını düzenleyen 135/6. maddesindeki rüşvet, kaçakçılık, silahlı örgüt başta katalog suçlar nedeniyle yapacakları soruşturmaları başsavcıya bildirme zorunluluğu. Savcılar bu suçlardan dinleme, iletişimin tespiti başta yapacakları operasyonun yanısıra soruşturmanın bütün aşamalarını Başsavcılarına “Yazılı” bildireceklerdi. Savcının “bildirim” yazısı Başsavcının “görüldü” şerhi ile soruşturma dosyasına konulacaktı

* Adli kolluk olan polis ve jandarma “en üst dereceli kolluk amiri” il ve ilçe emniyet müdürleri ile amirlerine derhal bilgi vermeden adım atamayacak ve operasyon yapamayacaktı.

* Savcı da başsavcıya bildirmeden artık rüşvet, örgüt, kaçakçılık gibi kataloğ suçlardan dinleme izni istediğini başsavcıya bildirmeden operasyon için düğmeye basıp soruşturmaya geçemeyecekti.NE DEĞİŞMİŞTİ?
İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nca ‘Adli Kolluk Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, Emniyet ve Jandarma görevlilerinin adli olaylarda amirlerine bilgi verme zorunluluğu getirilmişti. Resmi Gazete 'de yayınlanan değişikliğe göre en üst dereceli kolluk amiri adli olayları, suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumakla ve bu konuda gerekli tedbirleri almakla görevli ve yetkili olan mülki idare amirine derhal bildirmesi ön görülüyordu...

 

İkinci dalga gözaltıları için jandarmaya talimat

 

İkinci yolsuzluk soruşturmasında krize neden olan 41 kişilik gözaltı listesi

 

 

 

Ortalık tozduman

 

 


  http://www.radikal.com.tr/116827411682744

  YORUMLAR
  (4 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  Danıştay'dan adli kolluk hk. - runekson

  Danıştayın verdiği yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması kararı,bu yönetmeliği imzalayan zatların düştükleri zavallı durumdan utanmaları gerektiğini düşünüyoruz.

  AB STANDARDI - HARAYDIN

  NEDEN ANLAŞILAMAZ BAZI ŞEYLER ACABA? Bizim kulvarda İngiltere,Fransa,Almanya var. Dünya ile yarış yapmaya yüreğiniz yetiyorsa 2023//2053//2071 de bunları birer birer geçecek şekilde yarışacaksınız. Yarış demek aynı standartları kullanmak ve o standartlarda geçmek demek. Bu durumda çıkardığınız kural bu üç ülkeden en azından birinde olmalı ve AB standartlarına ugun olduğu için de kimse tartışmamalı. Tartışarak dünya ile yarışılmaz. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez diye boşuna dememişler. tefrika oluşturacak uygulamalardan herkes vazgeçmek zorunda. Yarış tepişme ve tefrikada değil hizmette, hayırda olmalı.

  Önemli fırsat - BENCE DE

  Türk Milletine önemli fırsat doğdu; bir taşla iki kuş. Hem AKP hem de Cemaatten kurtulma zamanı. Üstelik 3 seçimin arka arkaya gelmesi çok önemli. Özgür ve onurlu yaşam için, ikinci kurtuluş savaşı da diyebiliriz. Kürt sorununa duyarlılık temelinde yaklaşılırsa AKP'nin elindeki barış kozu da gider..İşleri dua-beddua ya kalır..bırakın onu da yapsınlar, havada kemik yağacak değil ya!

  Olması gereken buydu! - barbar adaö

  Umarım bundan sonra adli yargılama gelir de, yargılama bağımsız yapılır: