@idrisemen

Danıştay'dan Ak Saray kararı

Danıştay'dan Ak Saray kararı
Danıştay'dan Ak Saray kararı
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Ak Saray'ın inşa edildiği alanı yapılaşmaya açan Bakanlar Kurulu kararı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis kararını hukuka aykırı bularak her iki karar hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Haber: İDRİS EMEN - idris.emen@radikal.com.tr / Arşivi

RADİKAL - Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu  ‘Ak Saray’ın inşa edildiği Atatürk Orman Çiftliği içindeki alanı‘ Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’ ilan eden Bakanlar Kurulu kararına yönelik meslek odalarının itirazını haklı buldu ve kararın yürütmesini durdurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, özel bir statüye sahip olduğu için korunması gereken Atatürk Orman Çifliği’ne başbakanlık binası yapılması için 16 Ocak 2012'de  ‘T.C. Başbakanlık Gazi Yerleşkesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı’ sınır teklifini onayladı.  Ayrıca 27 Nisan 2014 tarihinde de Resmi Gazete 'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Atatürk Orman Çiftliği’nin bir kısmı ‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’ ilan edildi.

Mimarlar Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası, her iki karara itiraz ederek  yürütmeyi durdurma istemiyle Danıştay 6. Dairesi’ne başvurdu. Başvuruyu değerlendiren Danıştay 6. Dairesi 3 Şubat 2015 tarihinde yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Meslek odaları dairenin kararına  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz etti. İtirazı değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, hem Bakanlar Kurulu kararı hem de Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararları hakkında, ‘hukuka uyarlılık’ olmadığı gerekçesiyle yürütmeyi durdurma karı verdi.

 'SARAY ACİLEN BOŞALTILMALI'

Kararla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı, Tezcan Karakuş Candan ‘’Kaçak Saray acilen boşaltılmalı ve Cumhurbaşkanlığı Çankaya'ya taşınmalı" diyerek sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu ülkede hukuk  yeniden inşa edilecekse, öncelikle Atatürk Orman Çiftliği'nde herkesin gözü önünde yapılan bu hukuksuzluğun  sonlanması lazım. Her dava süreci ve lehimize çıkan her karar, bu ülkenin yöneticilerinin hukuksuzluğunun altını kalın çizgilerle çiziyor. Danıştay idari dava daireleri, Kaçak Saray yapmak için Bakanlar kurulu tarafından Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen alanın AOÇ 5659 sayılı kanununa göre,  Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin planlama ve uygulama bütünlüğü içerisinde korunmasına aykırı olduğunu  ifade ederek,  Bakanlar Kurulu kararının hukuka uygun olmadığına karar vermiş ve bizim itirazımızın haklılığını kabul etmiştir. Kaçak Saray ivedilikle boşaltılmalı bu hukuksuzluk sonlanmalıdır."