Danıştay'dan balık çiftliklerine kötü haber: 'Taşın' emri geçerli

Danıştay'dan denizlere iyi, balık çiftliklerine kötü haber: Çevre ve Orman Bakanlığı'nın, denizi kirleten balık çiftliklerinin taşınmasını öngören tebliği yürürlükte kalacak.

ANKARA - Danıştay'dan denizlere iyi, balık çiftliklerine kötü haber: Çevre ve Orman Bakanlığı'nın, denizi kirleten balık çiftliklerinin taşınmasını öngören tebliği yürürlükte kalacak.
Çevre Bakanlığı'nın tebliğiyle, denizleri kirlettikleri gerekçesiyle eleştiri konusu olan balık çiftliklerinin taşınması gündeme gelmişti. Ancak, Abdurrahman Erhan Bir, bu tebliğlerin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı. Danıştay 6. Dairesi, her iki tebliğin de yürütmesini durdurmuştu. Davalı Çevre ve Orman Bakanlığı, 6. Daire'nin kararına itiraz etti.
İtirazı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bakanlığın itirazını kabul etti. Kurul, balık çiftlikleriyle ilgili işlemlerin tebliğlerle düzenlenebileceğine işaret etti. Danıştay 6. Dairesi, tebliğlerin iptal istemini daha sonra esastan karara bağlayacak. Tebliğ, doğal ve arkeolojik sit alanlarında balık çiftlikleri kurulamayacağını, çiftliklerin kıyıdan yaklaşık 1100 metre açıkta ve 30 metre derinlikte kurulabileceğini öngörüyordu.
166 işletme taşınacaktı
Çevre ve Orman Bakanlığı, şartlara uymayan 166 balık çiftliğine uygun yerlere taşınmalarını tebliğ etmiş, tanınan süre 13 Mayıs'ta dolmuştu. Kapatılmasına karar verilen 166 balık çiftliğinin çoğu Ege'de.