Danıştay'dan biyolji mezununa TUS müjdesi

ANKARA - Danıştay 8. Dairesi, biyoloji bölümü mezunlarının Tıpta Uzmanlık Sınavı’na (TUS) girmelerini engelleyen yönetmelik hükmünün yürütmesini durdurdu.
Sağlık Bakanlığı’nın 18 Temmuz 2009 tarihli Tıpta ve Diş Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin geçici 4. maddesinde yer alan “992 sayılı Kanun hükümlerine göre veteriner, eczacı ve kimyager olanlar, kendi alanlarına ilişkin düzenleme yapılıncaya kadar tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji alanlarında TUS’ta başarılı olmaları kaydıyla uzmanlık eğitimi yapabilir” hükmünün, eksik düzenleme ile biyoloji bölümü mezunlarının tıpta uzmanlık eğitimi almasını engellediği gerekçesiyle iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay da dava açıldı. Danıştay 8. Dairesi, düzenlemenin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.
Dairenin kararında, yönetmeliğin geçici 4. maddesi ile veteriner, eczacı, kimyager olanlar için kendi alanlarında düzenleme yapılana kadar tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji alanlarında tıpta uzmanlık eğitimi alabilme imkanı sağlandığı ancak biyoloji bölümü mezunlarının madde metninde yer almadığı belirtildi. Anayasa’nın eşitlik ilkesine vurgu yapılan kararda, idarenin düzenleme yetkisine sahip olduğu alanlarda, aynı ve benzer durumda olan kişi ve olaylar için eşit uygulamayı sağlamak adına objektif düzenlemeler yapması ve istikrarlı uygulamalarda bulunması gerektiğine işaret edildi. Kararda, şöyle denildi: “İdarenin yetki sahibi olduğu alanlarda yapacağı düzenlemelerde, haklı bir neden olmadan yerleşik, istikrar kazanmış uygulamalarından ayrılması, sahip olduğu serbestiyi düzenli idare ilkesine ve bu ilkenin bağlı olduğu eşitlik ilkesine aykırı kullanması anlamına gelecektir. Temel idare hukuku prensiplerine ve hukuka açıkça aykırı olan düzenlemenin, biyoloji bölümü mezunlarının tıpta uzmanlık sınavına girmelerini engelleyecek olmasının  giderilmesi güç veya olanaksız zararlar doğuracağı da açıktır.” (Radikal)