Danıştay'dan 'kızak' uyarısı

Danıştay: "Başka göreve atanmak üzere görevinden alınan memurun, aynı işlemle ya da aynı tarihli ikinci işlemle derhal, hiç ara verilmeksizin bir diğer kadroya atanması gerekir."

ANKARA - Danıştay, bakanların istemediği bürokratları etkin görevden alıp pasif göreve atarken kullandığı 'başka göreve atanmak üzere' gerekçesini eleştirerek, bu kişilerin görevden alındıkları gün uygun kadroya atanmaları gerektiğine karar verdi. Kararda, 'kızağa alma' denilen bu uygulamanın yasaya aykırı olduğu belirtildi.
'Kızağa alma' uygulaması 2001 yılında 'başka bir göreve atanmak üzere' İller Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevinden alınan Rıfat Uğrar'ın açtığı dava ile Danıştay'ın gündemine geldi. Uğrar, görevden alınmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle Ankara 7. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, işlemi hukuka aykırı bularak iptal etti. Ancak Bayındırlık Bakanlığı ile İller Bankası Genel Müdürlüğü, kararı temyiz etti. Temyizi görüşen Danıştay 5. Dairesi, mahkemenin kararını onayladı. Onama kararında ek bir gerekçe de kullanan Danıştay, şöyle dedi:

 • Başka bir göreve atanmak üzere görevinden alınan bir memurun, aynı işlemle ya da aynı tarihli ikinci bir işlemle derhal bir diğer kadroya atanması veya ikinci işlemin aynı gün gerçekleşmemesi durumunda, görevden alma ve atamaya ilişkin işlemlerin birlikte bildirilmesi gerekir. Memurun, meslek yaşamındaki yatay ve dikey devinimi, ancak bir kadrodan diğerine, kesintisiz geçişle olanaklı. Çünkü memurluk sıfat ve statüsünü terk etmemiş kişinin, bir yandan bu sıfatını taşırken, öte yandan hem memur statüsü dışında kalması, hem kadrosuz olması olanaksız.
  'Yasayı aşmak olmaz'
 • Memurun yapacağı bir kamu hizmetinin varlığı ve hizmetin boş kadrosunun bulunması zorunludur. Belirsiz bir nitelikte kadroya da zaman kavramı olmaksızın atama söz konusu olamaz.
 • Görevden alınan, ancak başka göreve atanmayan memurun, görevden alınmasıyla bulunduğu statüden çıkarıldığı durumlarda 'başka göreve atanmak üzere' biçiminde getirilen kayıt, kamu yönetimlerine, istediği zaman tekrar memur sıfatı ve kapsamını belirleme yetkisi verme sonucunu doğurur ki, yasayı aşan ve yasal yönetim ilkesine aykırı olan bu durum kabul olunamaz.


  • http://www.radikal.com.tr/7672367672360

   YORUMLAR

   Bu habere henüz yorum yazılmamış.