Danıştay'dan lisede başörtüsüne vize

Danıştay'dan lisede başörtüsüne vize
Danıştay'dan lisede başörtüsüne vize
Danıştay 8. Dairesi, ortaöğretimde başörtüsü serbestisi getiren Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğinin ilgili hükmünün yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.

RADİKAL - Çocuğu ortaöğretimde okuyan bir öğrenci velisi, ortaöğretimde başörtüsünü serbest bırakan, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin birinci maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Dava dilekçesinde, yönetmeliğin birinci maddesinin, Türk milli eğitiminin gereklerine ve laik eğitim sistemine aykırı olduğu iddia edildi. Davalı Başbakanlık ve Milli Eğitim Bakanlığının savunmalarında özetle, Anayasa 'nın "din ve vicdan hürriyeti"ni düzenleyen 24 ve "eğitim ve öğrenim hakkı"nı düzenleyen 42. maddeleri ile uluslararası sözleşmelere aykırılık taşımayan dava konusu düzenlemenin hukuka uygun olduğu ileri sürüldü.

Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danıştay 8. Dairesi, düzenlemenin yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.

Dairenin kararında, İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre, idari işlemin uygulanması halinde giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verileceği kuralının yer aldığı hatırlatıldı.

Kararda, davada bu koşulların birlikte gerçekleşmediği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildiği bildirildi.
Danıştay 8. Dairesi, davayla ilgili esas incelemesini daha sonra yapacak. (aa)


  http://www.radikal.com.tr/134605413460541

  YORUMLAR
  (1 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  adım adım şeriata... - oinsan

  kadınlar köledir ülkemde.başörtüsü takılacak tak.o zaman jeepler verilir altına .o zaman sınırsız kredi kartları verilir cüzdanlarına .oysa sen insansın kadın .özgür .geleceğini belirleyen .yaşamını belirleyen .kendin üret üretebilecek bir eğitim al meslek edin kimseye muhtaç olma kazan kendin belirle yaşamını. buna asla izin vermezler.ne vehhabiler ne işid ne cemaat ne şeriat ne akp .kadının özgürlüğünü engelleyen .kafasına takılan duvar değil .düşüncesine de tel örgüler örülür .yazıklar olsun .yazıklar olsun .