Danıştay'dan OKS'ye vize

Danıştay, OKS'de skandala neden olan diploma notlarının merkezi sistem sınavına eklenmesine ilişkin yönetmelik hükmünün yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.

ANKARA - Danıştay, OKS'de skandala neden olan diploma notlarının merkezi sistem sınavına eklenmesine ilişkin yönetmelik hükmünün yürütmesinin durdurulması istemini reddetti. Öğrenci Aslı Toraman'ın velisi Necdet Toraman, "Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği"nde 3 Şubat'ta yapılan değişiklikle "Öğrencilerin diploma notları ilgili mevzuatta belirlenen oranda merkezi sistem sınavı puanına eklenir" düzenlemesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı. Danıştay 8. Dairesi'nin ardından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da bu talebi reddetti.