Danıştay'dan önemli dinleme kararı

Danıştay'dan dinleme kararı: ''Müfettiş kararıyla hakim savcı dinlenemeyecek.''Danıştay 5. Dairesi, Adalet Bakanlığı müfettişlerine, hakim ve savcılar hakkında dinleme ve teknik takip yapma olanağı tanıyan Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 98. maddesinin (ç) bendinin yürütmesini durdurdu.