Darbe planı devlet sırrıymış

Darbe planı devlet sırrıymış
Darbe planı devlet sırrıymış
Evren ve Şahinkaya'yı yargılayan mahkeme YURT-KOR isimli darbe planını istedi. Genelkurmay "Bu belge devlet sırrı" diye göndermedi.
Haber: MESUT HASAN BENLİ / Arşivi

Genelkurmay Başkanlığı’nın ‘çok gizli’ ibareli, YURT–KOR isimli darbe planını ‘devlet sırrı’ kapsamında olduğu gerekçesiyle, 12 Eylül Askeri Darbesi’nin hayatta kalan mimarları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’yı yargılayan mahkemeye göndermediği ortaya çıktı. Genelkurmay’ın plan ‘devlet sırrıdır’ şeklindeki değerlendirmesine, mahkeme sert tepki gösterdi. Mahkeme 10 gün içinde Genelkurmay’ın planı kendisine ulaştırmasını, aksi takdirde yetkililer hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçunda işlem yapacağını bildirdi.
Evren ve Şahinkaya hakkında açılan davaya bakan Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne, bazı darbe planlarının imha edildiğine ilişkin bir ihbar mektubu gönderilmişti. ‘Kendisini bir TSK mensubu’ olarak tanıtan ve isminin Hasan Duman olduğunu söyleyen bir kişi mahkemeye gönderdiği ihbar mektubunda, Evren tarafından hazırlanan 1979 tarihli YURT–KOR isimli planın, darbeye ilişkin davanın açıldığı tarihlerde, dönemin Genelkurmay Harekât Başkanı Korgeneral Abdullah Recep tarafından imha edildiğini öne sürmüştü. Bu ihbar mektubu üzerine mahkeme, Genelkurmay Başkanlığı’na, ihbarcının kimliğinin araştırılması ve söz konusu planın kendisine gönderilmesini istemişti. 

O plan var 

Mahkemenin talebi üzerine, Genelkurmay Başkanlığı, YURT –KOR isimli darbe planı ve ihbarcının kimliği ile ilgili olarak araştırma başlattı. Genelkurmay Başkanlığı, yaptığı araştırmanın sonucunu, 18 Mayıs 2013 tarihinde mahkemeye bildirdi. Mahkemeye gönderilen cevabi yazıda, yapılan idari tahkikat sonucunda ‘Ulusal Özel Harekat Planları Direktifleri Birinci Kısım (YURT –KOR)’ isimli planın arşivde bulunduğunu belirtildi. Söz konusu planın 10 Temmuz 1979 tarihinde hazırlandığı ve altında Kenan Evren imzası bulunduğu ve planın 6 Ağustos 1985 tarihine kadar yürürlükte kaldığı ifade edildi. Genelkurmay yanıtında, söz konusu planın imha edildiği yönündeki bilgilerin doğru olmadığını, ilgili planın bir örneğinin arşivde saklandığını vurguladı. Ancak Genelkurmay Başkanlığı, söz konusu planın devlet sırrı kapsamında olduğunu bu nedenle mahkemeye göndermeyeceklerini belirttiği cevabi yazısında şunları kaydetti: “Gnkur.Hrk. Bşk.lığı Kontrollü Evrak Bürosu’nda müracaat dokümanı kapsamında arşiv sureti olarak kullanılmak üzere tek nüshası muhafaza edilen ‘ÇOK GİZLİ’ gizlilik dereceli, YURT –KOR isimli Planlama direktifinin ve bu direktifin yürürlükten kaldırılması ile ilgili belgelerin devlet sırrı niteliğine haiz bilgiler içerdiği değerlendirilmektedir. Bu sebeple CMK 125. maddesi hükümlerine göre söz konusu direktifin ve yürürlükten kaldırılmasına ilişkin evrakın Başkanlığınızca belirlenecek bir tarihte, görevlendirilecek bir personel tarafından mahkemenize getirilerek incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.” 

Sen karar veremezsin 

Genelkurmay’ın darbe planının ‘devlet sırrıdır’ şeklindeki değerlendirmesine Ankara 12. Mahkemesi sert tepki gösterdi. Mahkeme, yazdığı yanıtta kanunda “bir suç olgusuna ilişkin bilgileri içeren belgeler devlet sırrı olarak mahkemeye karşı gizili tutulamaz” hükmü yer aldığına dikkat çekerek, “Bu tür bilgi ve belgelerin, devletin organı, kurum ve kuruluşları yerinde olan kimselerin takdirlerine dayalı olarak yargıdan kaçırılmasını engellemek, böylece yeri, unvanı, rütbesi ne olursa olsun, kamu görevi yapan kimselerin, kullandıkları devlet erkinin arkasına sığınarak, suç işlemlerinin önüne geçmek istenmiştir” dedi.
Mahkeme, Evren ve Şahinkaya hakkında açılan davanın 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan ‘halk iradesine’ dayalı referandum ile sağlandığına da vurgu yaparak, şöyle devam etti: “Davanın açılması üzerine mahkememizce Genelkurmay Başkanlığı ve farklı kurumlara yazılan müzekkerelere rağmen davanın esasıyla ilgili olduğu değerlendirilen bir delilin varlığı, ancak mahkememize yapılan bir ihbar mektubuyla ortaya çıkmış bulunmaktadır.” 

10 gün içinde gönder 

Mahkeme, 3 Haziran 2013 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı’na yazdığı yanıtta, 10 gün içinde, yani 13 Haziran 2013 tarihinde söz konusu planı mahkemeye ulaştırılmasını istedi. Mahkeme, söz konusu planın kendisine geldikten sonra ‘devlet sırrı’ kapsamında olup olmadığına ilişkin incelemenin kendisi tarafından yapılacağını da bildirdi. Mahkeme ayrıca, 10 gün içinde kendisine yanıt verilmediği takdirde yetkililer hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçunda işlem yapacağını da altını çizdi. Genelkurmay’ın mahkemenin talimatına uyup uymayacağı yarın belli olacak.