Darwin siyaseti

Ünlü İngiliz biyolog ve doğabilimcisi Charles Darwin'in, insanın türeyişiyle ilgili 'evrim' teorisi, özellikle MHP ve FP milletvekillerinin 'takıntı'sına
dönüştü.
Haber: HİLAL KÖYLÜ / Arşivi

ANKARA - Ünlü İngiliz biyolog ve doğabilimcisi Charles Darwin'in, insanın türeyişiyle ilgili 'evrim' teorisi,
özellikle MHP ve FP milletvekillerinin
'takıntı'sına dönüştü. "Bu adamın kitaplarda ne işi var? İnsanların maymundan geldiğini mi öğretiyorsunuz?" gibi soru önergelerinden bunalan Milli Eğitim Bakanlığı, çareyi vekillere 'bilgi notu' hazırlamakta buldu. Notta, 'Evrim Teorisi'nin tüm çağdaş ülkelerin okullarında anlatıldığı vurgulandı.
Evrim Teorisi'nin ders kitaplarında yer almasıyla ilgili soru önergelerine ilişkin bilgi notunda, fen bilgisi ve biyoloji derslerinin kapsamı anlatıldı. Notta, fen bilgisi dersinin gerekliliği, "Öğrenciler, fen bilimleriyle ilgili disiplinleri, teori ve kuramları bir bütünlük içinde günlük yaşama taşıyabilecek, kendilerinde ve yakın çevrelerinde yararlanabilecekleri uygulamalara dönüştürebilecek" denilerek vurgulandı. Fen bilimleri öğretiminde özen gösterilen dört ana ilke şöyle sıralandı:

 • Kavramlar, ilkeler, gerçekler, yasalar ve kuramlarle ilgili bilgilerin kapsanması,
 • Bilimsel bulguların geliştirilmesini sağlayan ve çeşitli teknikler içeren bilimsel süreçlerin uygulanması,
 • Benzerlikler ve çeşitlilik, değişme ve kalıcılık, sistemler ve etkileşmeler, sağlık ve iyi yaşam, bilim, teknoloji, toplum ve çevre ilişkilerinin vurgulanması,
 • Kritik ve eleştirel düşünme, sorumlu ve etik davranış alışkanlığı kazandırma.
  İlk kez 1957'de
  Bu ilkeler doğrultusunda Darwin'in evrim görüşünün ders programlarına 1957'de girdiği belirtilirken, yaratılış konusundaki görüşlerin 1985'te, canlılarda çoğalma ve kalıtımın 1992'de, genetiğin de 2000'de girdiğine dikkat çekildi.
  Ders kitaplarında 'evrim' ile 'yaratılış' düşüncesinin tarafsız sunulduğu
  ifade edilen bilgi notunda şöyle denildi:
  "Fen bilgisi ve biyoloji dersleri öğretim programlarında da, alanlarında bütün dünyada benimsenen bilimsel bulgu ve önermelere yer verilmektedir. Amacımız; öğrencilerimizi soran, sorgulayan, eleştiren, gerçeği arayan, inancını aklıyla bütünleştiren, bilimsel yöntemi benimseyen ve sorunlarının çözümünde ön planda tutan, çağdaş değerlerle donanmış bireyler olarak yetiştirmektir."
  Biyolojide çığır açmıştı
  1809-1882 yılları arasında yaşayan ve canlılarda evrimin doğal ayıklanma yoluyla gerçekleştiğini önce süren teorisiyle bilim ve düşünce tarihinde adeta bir 'devrim' yaratan Charles Darwin, dünyanın gündeminden hiç düşmedi. Darwin, evrim konusunda sunduğu kanıtlarla, canlıların doğal ayıklanma yoluyla çevreye uyum sağladığını açıklamış ve On the Origin of Species by Means of Natural Selection (Türlerin Kökeni) adlı temel eserinde geliştirdiği görüşleriyle, bilim ve din çevrelerini derinden etkilemişti.