'Deli dana' riskli et ithal edilmiş

1996 ve 1997 yıllarında 'deli dana' hastalığı görülen ülkelerden Türkiye'ye tonlarca et ithal edilmiş. İthalat izni veren dört bakan için fezleke hazırlandı, bürokratları zamanaşımı kurtardı. Bakanlar Yüce Divan'da yargılanabilir.
Haber: TOLGA AKINER / Arşivi

ANKARA - Tarım Bakanı Sami Güçlü 1996'dan sonra Türkiye'ye deli dana (BES-Bovine Spongifonn Encephalopathy) riskli et ve et ürünü sokulmadığını savunurken, Başbakanlık Başmüfettişliği 1996 ve 1997 yıllarında riskli et ve et ürünü ithaline 'bakan oluru' verildiğini ortaya çıkardı. Duruma geçen yıl Ankara Başsavcılığı'nın elkoyduğu, sorumluluğu bulunan ve 'görevi kötüye kullanmak'la suçlanan bürokratlar için 'zamanaşımı' gerçekleştiği, ithalat izni veren eski tarım bakanları Nevzat Ercan, İsmet Attila, Musa Demirci ve Mustafa Taşar hakkındaki dosyanın 'gereğinin yapılması' istemiyle TBMM'ye gönderildiği ortaya çıktı. Eski bakanlar hakkında soruşturma kurulu kurulup kurulmayacağına Meclis karar verecek.
Deli dana hastalığıyla ilgili tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Tarım Bakanı Sami Güçlü, "Yasağın konulduğu 1996 yılından bu yana deli dana hastalığı görülen ülkelerden et ve canlı hayvan ithalatı yapılmıyor" demişti. Buna karşın müfettiş raporları ve savcılık incelemesi farklı sonuçlar ortaya koydu.
Yasağı delmişler
Başbakanlık ve bakanlık müfettişlerince hazırlanan 19 Nisan 2004 tarihli rapor, Tarım Bakanlığı'nın 1996 yılında, 'hastalık görülen ülkelerden risk taşıyan ürünlerin ithalinin yasaklanması' kararından önce alınan uzun süreli 'kontrol belgesi'yle hastalık riski taşıyan et ve et ürünlerinin Türkiye'ye sokulduğunu gösterdi. Raporda şu tespitler yer aldı:
"Yasak getirilen 27 Mart 1996 tarihinden önce alınan kontrol belgesi ile yasaktan sonra BSE hastalığı görülen ülkeler içerisinde yer alan Fransa ve Hollanda'dan toplam 650 baş gebe düve İzmir Gümrüğü'nden Türkiye'ye giriş yaptı. Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisi tarafından belirtilen risklere rağmen Fransa ve Hollanda'dan tonlarca sığır eti alındı, yasak kapsamında olan koyun ve keçi yağları ile bağırsak ve et suyu ise yasak kapsamı dışına çıkarıldı."
Rapor üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, bu etlerin ithalinde imzası bulunan 27 bürokrat hakkında 2004'ün Nisan ayında soruşturma izni verdi. Konu Ankara Başsavcılığı'na intikal etti. Ancak olayın üzerinden sekiz yıl geçtikten sonra verilen soruşturma iznine yapılan itirazı değerlendiren Danıştay 1. Dairesi, zamanaşımı nedeniyle soruşturma izninin kaldırılmasına hükmetti.
Başbakanlığın dört eski bakan hakkında soruşturma açılması yönündeki tezkeresi geçen ay TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin bilgisine sunuldu. Yasama dönemi sonuna kadar dosyayı incelemek zorunda olan milletvekilleri soruşturma açılması gerektiğine karar verirse Meclis Başkanlığı'na en az 55 imzalı soruşturma önergesi sunulacak. Gizli oylamada önergenin kabul edilmesi için salt çoğunluk yeterli olacak ve söz konusu bakanlar hakkında soruşturma komisyonu kurulacak.
Komisyonun Yüce Divan'a sevk kararı da yine Genel Kurul'da oylanacak. Gizli oylamada 276 ve üstü kabul oyu çıkarsa eski bakanlara Yüce Divan yolu açılmış olacak. Ancak bu da Yüce Divan'da yargılanacakları anlamına gelmiyor. Çünkü Yüce Divan, eski bakanlar sorumlu bulunsalar dahi, durumlarının zamanaşımına girmesi veya 1999 tarihli 'Bazı Ceza ve Davaların Ertelenmesine İlişkin Yasa' nedeniyle ceza almayabilir.
Kuluçka süresi 2-10 yıl
Deli dana hastalığı, sığırdan sığıra, insandan insana, sığırdan insana ve hayvanlar arasında yakın temasla bulaşmıyor. Hastalık, sığır yemlerine hastalıklı hayvanın özellikle beyin ve omurilik gibi sakatat ile tüketilmeyen kısımlarının konulmasıyla bulaşıyor. Hastalıklı hayvanın etinin ya da et ürünlerinin tüketilmesiyle de insana geçiyor. İnsanlardaki biçimine 'Creutzfeldt Jakob' (CJ) deniyor. Bugüne dek 143 kişiyi öldürdüğü sanılan deli dana ilk 1986'da Britanya'da görüldü.
Kuluçka döneminin 2-10 yıl arasında değiştiği belirtiliyor. Britanya'da 2000 yılında 14 yaşındaki bir genç, hastalığın bulaşmasından iki yıl sonra öldü. Sürenin uzunluğu, önümüzdeki yıllarda hasta sayısının katlanacağı demek...
Hızlı yaşlanma
Beynin süngerimsi bir yapıya dönüşmesine, fonksiyonlarının bozulmasına neden olan CJ, hızlı yaşlanma ve ölümle sonuçlanıyor. Hastalığın yiyeceklerle bulaştığına dair deliller var. Özellikle hastalıklı hayvanın sakatat ve etinden yapılan sosis gibi besinler tehlike oluşturuyor. Başlıca belirtileri uykusuzluk, depresyon, kişilik değişiklikleri ve hafıza kaybı.
Hasta 6-12 ayda mental ve fiziksel fonksiyonlarını kaybediyor ve hastalık ölümle sonuçlanıyor. Kesin tanı beyin dokusundan biopsi yapılarak konuluyor. Hastalığın hâlâ kesin bir tedavisi yok.


    http://www.radikal.com.tr/7382387382380

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.