'Delillerde sorun yok'

'Delillerde sorun yok'
'Delillerde sorun yok'

Balyoz sanıklarından İbrahim Fırtına ve Özden Örnek 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay Başsavcılığı, Balyoz'da 256 sanığa verilen cezanın onanmasını istedi. Tebliğnamede, "Dijital deliller hukuka aykırı değil" denildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Balyoz davasına ilişkin tebliğnamesini tamamlayarak, Yargıtay 9. Ceza Dairesine sundu. Tebliğnamede, suç tarihi Ağustos 2003 ve 21 Şubat 2011 olarak gösterilirken, İbrahim Fırtına, Çetin Doğan’ın aralarında bulunduğu 256 sanığa verilen hapis cezalarının onanmasını isteyerek “Sanıkların Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etme amacına yönelik fiillere katıldıklarının sübutu kabul edilmiştir” dedi. Savcılık 67 şüpheli için verilen cezaların da ‘yeterli bulunmaması’ mahkûmiyet kararının bozulmasını talep etti. Tebliğnamede 35 şüphelinin beraatının mahkemenin onaması istendi. 

Hukuka aykırı değil
Tebliğnamede, davada sık sık gündeme gelen dijital delil tartışması da yapılarak “Dijital delillerin elde edilmesi ve incelenmesinde, başta Hizbullah terör örgütü olmak üzere PKK -KCK ve diğer terör örgütlerine ilişkin davalardaki Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve 9.Ceza Dairesi’nin istikrarlı içtihatlarına uygun olarak herhangi bir hukuka aykırılık görülmemiştir” denildi. Savunma hakkının kısıtlandığı yönündeki değerlendirmelerin doğru olmadığı ifade edilerek, “Sanık avukatlarının duruşmalara katılmaması sonrasında İstanbul Barosu’na yazı yazıldı, baro olumsuz yanıtlar vererek müdafii tayini yapmadı. Mahkeme bu süreçte birçok kez duruşmaları erteledi, avukat görevlendirilmemesi mahkeme tarafından hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirildi” ifadesine yer verildi. Tebliğnamede 12 Eylül askeri darbesinin dayanağı olan ‘Bayrak Hareket Direktifi’nin Balyoz Harekât Planı’nın da hazırlanmasında örnek alındığına vurgu yapılarak şu değerlendirme yapıldı: “Darbe suçu Yargıtay’da ilk kez incelenmektedir. Herhangi bir kimse bu suçun faili olabilir. Bu suçun oluşumu için bir terör örgütünün varlığı şart değildir. Suçun gerçekleştirilmesi için oluşturulan yapının elverişli olması yeterlidir.” 

Teşebbüs aşamasında kaldı
Tebliğnamede darbe suçunun eksik teşebbüs aşamasında kaldığına da dikkat çekilerek “Harekât planının kamuoyunda tasvip görmesi için kullanılacak medya mensupları tespit edildi. Amaç suçun gerçekleşmesi için icrai hareketlere başlandı. Eylemler düşünce ve plan aşamasının ötesine geçti. Sanıkların eylemlerini öngörmedikleri nedenlerle tamamlayamadıkları, dolayısıyla suçun eksik teşebbüs aşamasında kaldığı anlaşılmıştır.” ANKARA / RADİKAL