Demokrasi eğitimi

Avrupa Konseyi'nin Demokratik Vatandaşlık Eğitimi projesi, Türkiye'de de uygulanacak.

ANKARA - Avrupa Konseyi'nin Demokratik Vatandaşlık Eğitimi projesi, Türkiye'de de uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı ve BM İnsan Hakları Ulusal Komitesi, Avrupa Birliği'ne üyelikte önem taşıyan projeyi Türkiye'ye uyarlamak için çalışmalara başladı. Projeye göre, Avrupa Konseyi'nin temel prensiplerine dayalı demokratik vatandaşlığın geliştirilmesi için, 'Kendi kendini yönetmede etkin rol alma', 'körü körüne itaat etmeme', 'özgürlük', 'okullarda demokrasi' gibi konularda eğitim verilecek. Öğretmen, öğrenci ve aileler, işsiz gençler, sendikacılar, siyasi liderler, parlamenterler
ve hükümet uzmanları demokrasi eğitiminin hedef kitlesi.