Demokratikleşme Paketi'nde ilk adımlar atılıyor

Demokratikleşme Paketi'nde ilk adımlar atılıyor
Demokratikleşme Paketi'nde ilk adımlar atılıyor

Aydınlar ilçesinin adı Tillo oluyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan demokratikleşme paketinde yer alan yasal düzenlemelerle ilgili ilk adım atıldı. Ak Parti, Nevşehir Üniversitesi'nin adının Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli, Siirt'in Aydınlar ilçesinin adının da Tillo olarak değiştirilmesi için yasa teklifi verdi.

ANKARA - Demokratikleşme Paketi’nde yer alan düzenlemelerden kamuda başörtüsü serbestliği sağlayan, ilköğretim okullarında, ‘Öğrenci Andı’nın okunmasını kaldıran yönetmelik değişiklikleri ve Vakıflar Meclisi’nin Mor Gabriel Manastırı’na ait arazilerin iade edilmesine onay vermesinin ardından yasal değişiklikler konusunda da ilk adım atıldı. AK Parti Milletvekillerinin imzasıyla; Nevşehir Üniversitesi’nin adının ‘Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Ünversitesi’; Siirt’in Aydınlar ilçesinin adının da ‘Tillo’ olarak değişitirilmesini öngören yasa değişikliği teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Meclis’te Kurban bayramından sonra görüşülmesi beklenen teklifin gerekçesinde şöyle denildi:

'GÖNÜL MİMARININ İSMİ'
“Bugüne kadar üniversitelerimizin bazılarına toplum tarafından sevilen önemli şahsiyetlerin isimleri verilmiştir. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi gibi. Bu Kanun Teklifi ile de; Nevşehir Üniversitesi’nin adının, Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi olarak değişitirlmesi amaçlanmıştır. Böylece, tarihimizin bir büyük şahsiyetinin, gönül mimarının ismi kabrinin bulunduğu Nevşehir’deki üniversiteye verilmiş olacaktır.

'TİLLO' YÜKSEK YER, MERTEBE ANLAMINA GELİR

Kanun teklifi ile ayrıca, Siirt ilimizde bulunan Aydınlar ilçesinin adının ‘Tillo’ olarak değişitirlmesi öngörülmektedir. Çok eski dönemlerden beri bir kültür ve medeniyet merkezi olarak bilinen ‘Tillo’ Arapça ve Süryanicede ‘yüksek yer, mertebe’ anlamlarına gelmektedir. Osmanlı döneminde ‘Tillo’ adı; dini ilimler ile astronomi, matematik, top, fizik, kimya gibi müsbet ilimlerde zirveye ulaşan medreseleri ile anılır olmuştur. Ülkemizde Siirt’in Aydınlar ilçesinin ‘Tillo’ olarak anıldığı bilinen bir gerçektir.

AYDINLAR DÜNYADA KABUL GÖRMEMİŞ
10 Ekim 1957 tarih ve 30024 sayılı kararname ile belediye , 18 Mayıs 1990 tarihinde 3647 sayılı kanun ile ilçe olan ‘Tillo’nun adı Aydınlar olarak değiştirilmiş ancak; yerleşim yerinin adının tüm dünyada ‘Tillo’ olarak biliniyor olması sebebi ile ‘Aydınlar’ ismi başta bölge olmak üzere ülkemizde ve dünyada kabul görmemiştir. Bu isim problemi ilçenin tanıtımında ve gelişmesinde olumsuz bir rol oynamıştır. Teklif ile ilçeye adının değiştirilerek bilinen, kabul gören eski isminin verilmesi amaçlanmıştır.” (Radikal)