Deniz ve akarsular tehdit altında

Devlet İstatistik Enstitüsü'nün (DİE) yaptığı 2002 yılı Belediye Kanalizasyon İstatistikleri, Avrupa Birliği yolundaki Türkiye'nin 'vahim' durumunu ortaya çıkardı.

ANKARA - Devlet İstatistik Enstitüsü'nün (DİE) yaptığı 2002 yılı Belediye Kanalizasyon İstatistikleri, Avrupa Birliği yolundaki Türkiye'nin 'vahim' durumunu ortaya çıkardı. Anket sonuçlarına göre, Türkiye'deki 3 bin 215 belediyeden sadece 2 bin 60'ında kanalizasyon hizmeti veriliyor. 2.91 milyar metreküpü bulan atıksuların büyük bölümü, üstelik 'arıtılmadan' akarsulara ve denize dökülüyor.
Anket sonuçlarına göre, Türkiye'de kanalizasyon hizmeti veren belediyeler tarafından, 2002 yılı itibarıyla 2.91 milyar metreküp atıksuyun yüzde 42.9'u akarsu, yüzde 37.7'si deniz, yüzde 4.2'si baraj, yüzde 3.4'ü arazi, yüzde 2.7'si fosseptik, yüzde 2.9'u göl, yüzde 0.7'si hemzemin ve yüzde 5.5'i diğer alıcı ortamlara deşarj edildi. Kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 2.91 milyar metreküp atıksuyun 1.38 milyar metreküpü, atıksu arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan atıksuyun yüzde 56.3'üne biyolojik, yüzde 30.2'sine fiziksel ve yüzde 13.5'ine gelişmiş arıtma uygulandı.
Kanalizasyon şebekesiyle hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 61.8, kanalizasyon şebekesiyle hizmet verilen nüfusun belediye nüfusuna oranı yüzde 78.4 olarak belirlendi. Aynı dönemde, atıksu arıtma tesisi kullanan belediye sayısı 210 olarak tespit edildi.