Denizler altından dikkat çağrısı

Marmara Denizi'nde beklenen depremin izini süren bilimadamları sonuca vardı: Deniz tabanında fay boyunca açığa çıkan gazlar, yüzeyden değil, derinlerden geliyor.

İSTANBUL - Marmara Denizi'nde beklenen depremin izini süren bilimadamları sonuca vardı: Deniz tabanında fay boyunca açığa çıkan gazlar, yüzeyden değil, derinlerden geliyor. Bu, fayların aktif olduğunun kanıtı. Gazların izlenmesiyle, tsunamiye de yol açabilecek depremin gelişiyle ilgili önemli ipuçları elde edilebilir. Denizaltı gözleme istasyonu gerekli.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Fransızların deniz araştırma merkezi IFREMER'e ait L'Atalante gemisiyle 12 Mayıs 2007 tarihinde Marmara'ya açılmıştı. Nautile mini denizaltısıyla, 1200 metreye kadar inilerek Kuzey Anadolu fayının deniz altında kalan kısmı üzerinde adım adım ilerledi. Türk ve Fransız bilim adamlarının katılımıyla yapılan incelemeler 12 Haziran'da sonra erdi.
Proje Araştırma Genel Koordinatörü Prof. Dr. Naci Görür, çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi:

  • "Gaz çıkışları, fayın aktif olduğunun belirtisi. Bu gazlar yüzeyde bizim bataklık gazı olarak nitelediğimiz cinsten değil, deprem derinliklerindeki kırıklardan gelen gazlar. Bunu daha önce insansız denizaltıyla tespit etmiştik, şimdi görerek tespit ettik."
  • "Akışkanların çıktığı yerler belirlendi, haritalandı, akışkan çıkış noktalarıyla aktif faylar arasındaki ilişki açığa kavuşturuldu. Akışkan çıkışlarının en iyi gözlendiği üç istasyona bu konuda ölçümler yapacak ve küçük depremleri belirleyecek sismograflar (OBS) yerleştirildi."
  • "Olası depremde deniz altı heyelanları oluşturabilecek ve tsunamiye neden olabilecek yerler de araştırıldı. Deniz tabanına çok sayıda cihaz yerleştirildi. Bu cihazlar dört ay ile bir yıl arasında deniz dibinde kalacak, veriler daha sonra değerlendirilecek."
    '4-5 milyon avro yeter'
    Görür, şu önlemi önerdi: "Gaz ve su çıkışlarının incelenebilmesi için deniz tabanına bir denizaltı gözlem istasyonu kurulmalı. Bunun için Türkiye'deki yetkililer ve AB fonlarından yararlanmak için başvurularda bulunduk. Gözlem istasyonunun belirli sayıda kurulması 4-5 milyon avroya mal olacak. Deneme istasyonu 350-400 bin YTL'ye kurulabilir."