Denizli'de görevden alınan okul müdürü hukuk mücadelesini kazandı

Denizli'de görevden alınan okul müdürü hukuk mücadelesini kazandı
Denizli'de görevden alınan okul müdürü hukuk mücadelesini kazandı
Denizli'de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başarısız sayılıp görev süresi uzatılmayan okul müdürü Sacit Öztepe, başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Denizli İdare Mahkemesi, müdürün hangi kriterlere göre başarısız sayıldığının hukuken kabul edilebilir şekilde açıklanmadığı görüşüne vararak işlemin iptaline hükmetti.

RADİKAL - Denizli Merkez Pamukkale İlçesi'ndeki Hacı Serpil Kabaklıoğlu Ortaokulu'nda 4 yıl müdürlük yapan Sacit Öztepe, geçen Şubat ayında, görev süresinin 4 yıl daha uzatılması için başvuruda bulundu. Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Görev süreleri uzatılacak eğitim kurumu müdürleri değerlendirme formu' ile Öztepe'ye 75'in altında puan vererek, 'Başarısız' kabul etti ve görev süresini uzatmadı.

Milli Eğitim Müdürlüğü, başarısız bulup, görev süresini uzatmadığı Müdür Sacit Öztepe'yi Ahmet Nuri Özsoy Ortaokulu'na müdür olarak atadı. Başarısız olduğu için görev süresi uzatılmayan, bir ay sonra da başka bir okula müdür olarak atanan Sacit Öztepe, bu durumu kabullenmeyip, avukatı Tevfik Akkılıç aracılığıyla Denizli İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

Mahkeme , açılan dava ile ilgili kararını verdi. Gerekçeli kararda, "Dosyaya sunulan bilgi ve belgelerden, 'Görev süreleri uzatılacak eğitim kurumları müdürleri değerlendirme formu' incelendiğinde, söz konusu formda yer alan ve planlamaya esas alınan bazı hanetlerin somut bilgi ve belgeye dayanması gerektiği, bir kısım hanelerin ise, gözlem ve kanaate dayalı olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan değenlendirmelere etki eden hususların, yargısal denetime imkan tanıyacak şekilde ortaya konulması gerektiği, bu kapsamda ilgililer tarafından davacı hakkında olumsuz olarak doldurulan hanelerin dayanağının ortaya konulmadığı ve sebeplerinin hukuken kabul edilebilir şekilde açıklanmadığı görüldü. Objektif ölçütler ve somut gerekçeler ortaya konulmak suretiyle değerlendirme yapılmaksızın, tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlı bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir" denildi.

Sacit Öztepe'nin avukatı Tevfik Akkılıç, "Yapılan işlemin hukuksuz olduğu Denizli İdare Mahkemesi'nin kararıyla ortaya konulmuştur. Müdürlerin işlemden önceki görev yerlerine iadeleri gerekiyor. Bu zincirleme bir reaksiyona yol açacak olsada, yargı kararının uygulanması gerekiyor" dedi.

Denizli Valiliği onayıyla, Milli Eğitim Bakanlığı 'nın kanun hükmündeki kararnamesine göre Denizli'de 100 okul müdürü görevden alınmış ya da görev değişikliğiyle yerleri değiştirilmişti. Mahkeme kararının, diğer okul müdürleri için de emsal teşkil edebileceği belirtildi.
DHA-Ferah IŞIK