Deprem reformunun tarihi belirsiz

Deprem Şûrası'ndan kapsamlı yapısal ve yasal reform kararları çıktı, ancak bunların ne zaman gerçekleşeceği sorusu yanıtsız kaldı.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın düzenlediği, 'Deprem Şûrası 2004' dün sona erdi.

İSTANBUL - Deprem Şûrası'ndan kapsamlı yapısal ve yasal reform kararları çıktı, ancak bunların ne zaman gerçekleşeceği sorusu yanıtsız kaldı.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın düzenlediği, 'Deprem Şûrası 2004' dün sona erdi. Şûra'da 354 akademisyen, teknisyen, meslek odaları temsilcileri ve bürokratlar, yedi ayrı komisyonda, deprem öncesi ve sonrası hazırlıkları görüşerek rapor hazırladı. Sonuç bildirgesini açıklayan Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen, 'Şûra kararları ne kadar sürede uygulamaya geçecek' sorusu üzerine, "Deprem korkusuyla yaşayan insanlardan daha duyarlıyız ve çalışıyoruz. Tarih söylemek doğru değil" dedi.
Deprem Şûrası'nda alınan bazı önemli kararlar şöyle:

  • Depremle ilgili kurumlar yeniden yapılandırılmalı.
  • İlgili mevzuat, bütüncül olarak yeniden ele alınmalı.
  • Yapılaşma konusunda ayrı bir Yapı Kanunu hazırlanmalı.
  • Afet Kanunu, yeniden düzenlenmeli.
  • Gelişmiş bir Ulusal Sismik Ağ Sistemi oluşturulmalı
  • Deprem analizlerinde kullanılan Diri Fay Veri Tabanı oluşturulmalı.