Deprem Şûrası 29 Eylül'de

Çalışmalarına 13 Nisan 2004'te başlayan Deprem Şûrası'nın genel kurulu 29 Eylül-1 Ekim'de İstanbul'da toplanacak. Genel kurulda, 'mevcut yapıların incelenmesi ve yapı denetimi'...

ANKARA - Çalışmalarına 13 Nisan 2004'te başlayan Deprem Şûrası'nın genel kurulu 29 Eylül-1 Ekim'de İstanbul'da toplanacak. Genel kurulda, 'mevcut yapıların incelenmesi ve yapı denetimi', 'kurumsal yapılanma', 'yapı malzemeleri', 'afet bilgi sistemi', 'kaynak temini ve sigorta', 'mevzuat' ve 'eğitim'den oluşan yedi komisyonun üç ay süren çalışmaları sonucu hazırlanan yedi rapor ele alınacak. Bayındırlık ve İskân Bakanı Zeki Ergezer, "Şûrada alınan kararlar, açıklanan görüşler, tavsiyeler ve teklifler yeni bakış açıları sağlayacak ve çalışmalara ışık tutacak" dedi.