Depremzedeye vergi affı geldi

Marmara ve Düzce depremlerinden zarar gören vergi mükelleflerinin, deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş ve vadesi...

ANKARA - Marmara ve Düzce depremlerinden zarar gören vergi mükelleflerinin, deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş ve vadesi geldiği halde ödenmemiş vergi borçlarının silinmesini öngören yasa tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nun dünkü toplantısında kabul edilen tasarıya göre, 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde varlıklarının yüzde 10 ve daha fazlasını yitiren vergi mükelleflerinin borçları ile bunlara bağlı gecikme faizi ve zammı, fon payı ve vergi cezalarıyla eğitime katkı payları da silinecek. Deprem hasarı nedeniyle vergi dairesi kayıtlarına kısmen ya da tamamen ulaşılamayan il merkezi veya ilçelerdeki bütün mükelleflerle, depremin merkez üssü olan Gölcük'teki mükelleflerde
'yüzde 10' koşulu aranmayacak.