Dere yataklarına neşter atılacak önce kamu binaları yıkılacak

Haber: TARIK IŞIK / Arşivi

ANKARA - Trakya, İstanbul ve Doğu Karadeniz’i vuran sel felaketinin ardından ilk defa Başbakanlık’ta konuyla ilgili tüm kurumların katıldığı geniş kapsamlı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda dere yataklarındaki yapıların yıkılması görüşü ağırlık kazanırken, yıkımın kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalardan başlanılması benimsendi. Felaketle ilgili koordinasyon görevi verilen Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, can ve mal kayıplarına neden olarak ‘insani zaafları’ işaret etti.
Toplantıya Çiçek’in yanı sıra Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Hasan İpek, müsteşarlar ile Bayındırlık, Karayolları ve DSİ Genel Müdürü de katıldı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün kurulmasının ardından yapılan ilk toplantının açılışında konuşan Çiçek, afetlerde yaşanan üzücü olayların bir kısmının coğrafi şartlardan, bir kısmının iklimden kaynaklandığını söyledi:
“Bir kısım olumsuz sonuçlar büyük ölçüde insani zaaflardan kaynaklanıyor. Sıkıntıları tabiata, tümüyle de iklim şartlarına ciro edemeyiz. ‘İnsani zaaflar’ dediğimiz zaman çok geniş olarak anlıyorum. Bunun içerisinde ihmalimizden tutun, ‘Nasıl olsa bir şey olmaz memlekette’ anlayışına, rant hesabına kadar her türlü zaaf bunun içinde” dedi.
Çiçek, mahalli idareleri de uyardı: “Mevzuatımızda çok fazla bir eksikliğin olduğunu zannetmiyorum. Varsa düzeltiriz. Ama bütün mesele takipte ve koordinasyondadır. Özellikle burada mahalli idarelere çok önemli görevler düşüyor. İnsani zaafların bir kısmı belki buralardan kaynaklanıyor. Bunları da iyi görmek gerekir. Onun için bundan sonra kim ne yapacaksa hesabını kitabını iyi yapması lazım.”
Toplantının basına kapalı kısmında dere yataklarının ıslahı için neler yapılabileceğinin konuşulduğu öğrenildi. Dere yataklarında bulunan yapıların yıkılması fikri ön plana çıktı. Bu çerçevede, devletin öncü rol üstlenmesi ve dere yataklarında bulunan kamuya ait binaların yıkılması görüşü ağırlık kazandı. Dere yataklarındaki kamu binalarının tamamının tespit edilmesi kararlaştırıldı. Özel şahıslara ait yapılarla ilgili nasıl bir çözüm bulunacağı ise sonraki toplantılara bırakıldı.
15 Ekim’de Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala’nın başkanlığında bir toplantı daha yapılması, bu süre içinde dünkü toplantıya katılan kurum temsilcilerinin somut önerilerini rapor halinde iletmesi bekleniyor.  29 Eylül’de toplanması beklenen Bakanlar Kurulu’nda da konunun ele alınacağını belirtiliyor.