Derin devletle Apo'nun çıkarı aynı

Demokrasinin önemini her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Türkiye ağır baskılar altındayken, Kürtler, kendi aralarında fikir ayrılığı olmayan tek bir blok gibi gözüküyordu ve bu yanlış görüntü bizi yanlış sonuçlara götürüyordu.
Haber: NEŞE DÜZEL / Arşivi

NEDEN? Selahattin Kaya
Demokrasinin önemini her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Türkiye ağır baskılar altındayken, Kürtler, kendi aralarında fikir ayrılığı olmayan tek bir blok gibi gözüküyordu ve bu yanlış görüntü bizi yanlış sonuçlara götürüyordu. Bugün, AB'nin etkisiyle getirilen demokratik yasalar sayesinde, Türkler gibi Kürtlerin de birçok konuda birbirinden farklı düşündüğünü öğreniyoruz. Geçen hafta eski DEP'li Orhan Doğan'la konuşmuştuk. Bu hafta yirmi yıl Dışişleri Bakanlığı'nda idari ataşelik yapan, 1989-1994 arasında SHP'nin Bingöl Belediye Başkanı olan Selahattin Kaya ile konuştuk. İki konuşmacı da Kürt siyasetçisi. İkisinin de Kürt sorunu, PKK, Öcalan, Kürt halkı ve çözümle ilgili fikirleri var ve ikisinin görüşleri taban tabana zıt. Bu da gösteriyor ki, Kürt sorununu anlayabilmek için öncelikle Kürt aydınlarının ve siyasetçilerinin özgürce tartışacağı bir platform oluşturmak gerekiyor. Bu yapıldığında, belki de Kürt-Türk ayrımından çok daha önemli bir ayrıma varacacağız ve bütün Türkiye'de, 'demokrasi yandaşları' ile 'demokrasi karşıtları' arasındaki ayrıma ve görüş farklılığına ulaşacağız.

Başbakan'ın Kürtsorununa yaklaşımını bölgedekiinsanlar nasıl karşıladı?
Kimileri olumlu buldu. Kimileri için ise bu, geçmiş siyasetçilerin ümit uyandıran açılımlarının bir başka türüydü. Ama ilk kez Türkiye'yi yöneten bir baş sorumlu işin gerçeğini söyledi ve soruna 'Kürt sorunu' dedi. Ayrıca demokratikleşmeden dönülmeyeceğini de belirtti ki, bizler 'Türkiye demokraside geri adımlar mı atacak' diye aylardır korku içindeydik. Bir de çok ilginçtir, Başbakan'ın açıklamaları özellikle PKK çizgisi tarafından çok olumlu karşılandı. PKK'liler, Erdoğan'ın açıklamalarını kendilerine çıkış yolu olarak gördüler.
Demokrasi PKK için çıkış yolu mudur yoksa bitiş noktası mıdır?
Elbette demokrasi PKK için bir bitiştir. Demokratik açılımlar PKK'nin hiçbir zaman işine gelmedi ve gelmez. Demokrasi derinleştikçe şiddet örgütleri biter çünkü. PKK son dönemde kendi lideri ve örgütü için bir savaş başlattı ve bu savaş tutmadı. PKK, çatışmaları tekrar başlatmakla büyük bir çıkmaza girdi. Ateşkes yapmak istiyordu ama nasıl yapacağını bilemiyordu. Bir çıkış yolu arıyordu ki, Başbakan'ın demokratik açılımı onun ateşkesine bir fırsat, bir bahane oldu. Bu yüzden Erdoğan'ın açıklamalarına çok memnun oldular. Apar topar ateşkes açıkladılar. Göreceksiniz PKK bu ateşkesleri tekrar tekrar uzatacak. Çünkü silahlı çatışmaya PKK'nin gücü yok artık. Zaten raya dinamit, yola patlayıcı koymak gibi son derece kolay hedeflere yöneldiler ve buna rağmen bir sürü kayıp verdiler.
Eğer ateşkesi bu kadar istiyorlarsa, ateşkesi niye bozdular peki? Türkiye'nin tam AB ile müzakerelere başlayacağı sırada terörü, şiddeti tekrar niye başlattılar?
Bunlar, dünyanın nereye gittiğini, çağın neler getirmekte olduğunu algılamazlar. Dünyadan ve Kürt halkından kopuk oldukları için, 'Biz liderimizi yeniden gözde hale getireceğiz. Onu hapisten kurtaracağız ya da onun devlet tarafından muhatap alınmasını sağlayacağız. Bunun da yolu şiddettir' deyip, geçen yıl ateşkesi bozdular. Türkiye'nin AB'yle müzakereleri başlatma sürecini de, rakibi en iyi sıkıştırma anı olarak gördüler. Bunlar otuz yıldır hep böyle yanlış hesap yaparlar işte. Yanlışın farkına varınca da barış çağrılarında falan bulunurlar. Bir de Kürtlerle ve Kürtlükle ilgili her şeyin kendilerinden sorulduğunu, Kürtlüğün sahibinin kendileri olduğunu düşünürler.
Peki Erdoğan çok demokrat adımlar atmasına rağmen Diyarbakır'da niye çoşkuyla karşılanmadı?
Unutmayın ki, Diyarbakır'ın yüzde 56'sı DEHAP'a oy verdi ama yüzde 34'ü de AKP'ye oy verdi. AKP'liler de Başbakan'ın toplantısına gitmediler. Bu konuda PKK'nin baskısı olmamıştır. PKK Diyarbakırlılara baskı yapamaz, çünkü sonuç alamaz. Bir zamanlar 'Kepenk indir' dediğinde bütün Diyarbakır indiyordu. Ama şimdi aynı gücü yok. Eskiden, talimatına uymayanı öldürüyordu. Şimdi bunu yapsa bile üç, beş tanede tıkanır kalır. İşte, Hikmet Fidan'ı öldürdü. Geçmişteki MHP gibi o da davadan döneni vurun anlayışıyla vurdu ama gerisini getiremiyor.
Niye getiremiyor?
Çünkü toplumda infial uyandı. Eski PKK'lilerde ve DEHAP'lıların bir kesiminde büyük tepki yarattı. Biliyorsunuz PKK iç tartışmalar yaşadı ve bölündü. Osman Öcalan ve bir grup Kuzey Irak'a sığındı. Hikmet Fidan onların buradaki temsilcisiydi. Fidan'ın Zanaların hareketiyle de teması vardı ama galiba onlardan ayrı bir siyasi parti kurmayı düşünüyordu.
Zanalar'ın hareketi, Fidan'ı PKK' nın vurmadığını söylüyor.
PKK'liler yalan söylüyor. Leyla Zana ve arkadaşları da neyin ne olduğunu bilmiyor. Ancak fısıltı geldikten sonra konuşuyorlar. Bazen fevri davranıp bir şeyi kınıyorlar ama sonra kulakları bükülünce yan çiziyorlar. 'Fidan'ı PKK öldürmedi' demek hepimizin zekâsıyla ve sağduyusuyla alay etmektir.
AKP'ye oy verenlerin bile Erdoğan'ın toplantısına gitmediğini söylediniz. Kürt vatandaşlarımız siyasetçilerin sözlerine mi yoksa demokrasiye mi kuşkuyla bakıyor? Avrupa standardında bir demokrasi aslında pek önemli gözükmüyor mu artık Kürt vatandaşlarımıza?
Türkiye'nin AB'ye girmesini en çok destekleyen Kürtlerdir. Çünkü Avrupa standardında bir demokrasinin Türkiye'ye gelmesi, çektiği acıların son bulması demektir. Ama siyasilerin sözlerine, 'İçini doldurabilecek mi' diye kuşkuyla bakıyorlar tabii. Ayrıca bölgenin demokrasi talebi sadece bireysel özgürlükler bağlamında bir demokrasi talebi değil. Avrupa Birliği, sadece Kopenhag Siyasi Kriterleri çerçevesinde bir ülkeye müdahale ediyor. Yani bireysel özgürlükler dışındaki özgürlüklerle ilgili müdahale etmiyor. 'Sorununu kendi koşullarına uygun olarak çöz' diyor. Şu var tabii. Türkiye'ye Avrupa demokrasisi geldiği takdirde, şiddet bitecek ve iç politikada konfederasyondan federasyona her şey özgürce tartışılacak.
Sadece Türkiye'deki Kürtlerden değil Ortadoğu'daki Kürtlerden de bahsediyorum. Bugün bir Kürt için demokratik, özgür, zengin bir Avrupa vatandaşı olmak mı önemlidir, yoksa Kürtler tarafından yönetilen bir devlette yaşamak mı?
İkincisi... Demokrasi çok önemli ama Kürtler kendi devletinde yaşamak, kendi kendini yönetmek ister. Kürtlerde bağımsız Kürt devleti arzusu, özlemi vardır. Ama kendi devletine sahip olmanın da koşulları var tabii. Türkiye Kürtlerinin çoğunluğu, gerek Türklerle fazlasıyla kaynaştıkları için, gerekse çağdaş dünyada ayrı bir devlet kurmanın o devleti kuranlardan ve yönetenlerden başka kimseye fazla yarar getirmeyeceğini düşündükleri için, gerekse ayrılma talebinin çok acılı geçeceğini, denize kıyısı olmayan Kürt devletinin yaşamasının çok zor olacağını bildikleri için bağımsız bir Kürt devletini gerçekçi bulmuyorlar. Bu yüzden de Kürtler, Türkiye'nin AB'ye girmesine Türklerden daha büyük çoğunlukla destek veriyor. Ama Başbakan Kürt sorununu demokrasiyi artırarak çözeceğini söylerken, demokrasiye kısıtlama getirdi. 'Tek bayrak, tek devlet, tek millet' dedi.
Kürtler hangisine itiraz ediyor?
Demokrasi kendisini kısıtlamaz. Demokrasiler, şiddete başvurmadan her konuyu alabildiğine tartışır ve toplumda bir konsensüs oluşmasıyla meseleler çözülür. Bazı ayrılıkçı Kürtler hariç, çoğunluğun tek bayrağa, tek devlete itirazı yok ama tek millet dendiği zaman Kürtler için bu, inkâr politikasının devamı demektir. Mesela, bir yerde bir ulus varsa, onu anayasal vatandaşlıkla ikna edemezsiniz. Herkesin eşit olduğu anayasal vatandaşlık, İstanbul'da, Mersin'de, Ankara'da oturan Kürtler için yeterlidir ama Diyarbakır'da, Bingöl'de oturan Kürt için yeterli değildir.
AB üyeliği, bu ülkede Türk, Kürt hiçbir ayrım yapılmaksızın herkese eşitlik, demokrasi ve hukuk getiriyor. Refah ve özgürlük sağlayan Avrupa vatandaşlığı Kürtler için yeterli değil mi?
Yeterli değil. İskoçya'da da, İspanya' da da yeterli olmadı. Basklılar, Katalanlar kendi bölgelerinde kendilerini yönetiyorlar. İskoçların da kendi parlamentosu, hükümeti var. AB, bireysel haklar getiriyor. Kendi kendini yönetme hakkı olan kolektif hak kavramını üyelerine empoze etmiyor. Çünkü anayasal vatandaşlığı savunan Fransa, 'Ben Korsikalıya kolektif hak kullandırtmam' diyor. Türkiye AB'ye girse ve Kopenhag Kriterleri çerçevesinde bütün haklar uygulansa bile Kürt sorunu bitmeyecek. Çünkü toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeyecek, huzursuzluk sürecek. Kürt aydınlarının genel görüşü budur. Kürt sorununu anayasal vatandaşlıkla çözmek mümkün değil. İstanbul'daki Kürt'ün sorununu bireysel haklarla halledersiniz ama Diyarbakır'dakini halledemezsiniz.
Niye?
İstanbul'daki Kürt azınlıktadır ve bireysel haklarla yetinmek zorundadır. Bunun dışında hak talep edemez. Ama Diyarbakır'daki Kürt'ün sorunu kolektif haklarla hallolur. Türkiye'nin bütünlüğü içinde Kürtlere, çoğunluk olduğu bölgelerde kendi kendini yönetme hakkını verdiğiniz zaman sorun çözülür. Bunun özerklikten konfederasyona kadar dünyada uygulanan bir sürü şekli var. Zaten demokrasi bunun için gerekli. Bunun şekli Kürtlerle Türklerin karşılıklı belki on yıllarca sürecek tartışmaları sonucunda uzlaşmayla oluşacak. Mesela İngiltere bağımsızlık isteyen İskoç milliyetçi partisiyle oturup konuşmadı. İskoç sorununu, İngiltere'nin İşçi Partisi, Muhafazakâr Parti ve Liberal Parti gibi ana partileri çözdüler. Konuyu parlamentoda görüştüler, halkın konsensüsüyle özerklik verdiler.
PKK, terörü tırmandırdı. Bu terörün, gerginliği ve baskıyı artıracağı ve AB üyeliği yolunu kesebileceği açıktı. PKK niye AB karşıtlarıyla ortak bir amaç içinde davranıyor?
AB'yi istemeyen Kızılelmacılarla PKK'nin menfaati çakışıyor. Kızılelmacılar AB'yi engellemek istiyor, PKK de Türkiye'nin AB üyeliğini engelleme tehdidiyle bir yerlere varmak istiyor. PKK, liderini ve örgütünü devlete muhatap kabul ettirebilmek için Türkiye'nin bu sıkışık sürecinden yararlanmaya çalışıyor. Muhatap kabul edilmek PKK için çok önemli. Çünkü PKK bitiş noktasına gelmişti. Ama devletin yanlış politikaları onu yeniden canlandırır gibi. Devlet, terör sorunuyla Kürt sorununu karıştırıyor. Bir taraftan terörle mücadele ederken diğer taraftan Kürt sorununda açılım yapmıyor. Çünkü devlet Kürt sorununu çözmek, Kürtlere hak tanımak istemiyor. Kürt sorununu bir terör, bir güvenlik sorunu olarak görüyor. Bu da PKK'nin ekmeğine yağ sürüyor. Devlet sorunu çözmek istemediği için PKK var. Devlet demokrasiyi genişletsin, PKK sorunu kalmaz, PKK siyasi güç olarak biter. Çünkü PKK gibi katı bir askeri örgüt sivil siyaset yapamaz, bir süre sonra erir gider.
Bir genel af olursa, dağdakiler sivil siyasete katılamaz mı peki?
Katılırlar ama ayak uyduramazlar. Bu gençleri rehabilite etmeden toplumsal hayata kazandıramazsınız. Psikolojik tedavi ve iş sahibi olmaları için devlet desteği şart. Yoksa onları getirip al siyaset yap dersen, siyaset yapmazlar, çeteleşirler. Siyaseti bilmiyorlar çünkü. Hücre halinde dağda gizlenerek savaşmaktan başka bir şey bilmiyor onlar.
Peki Kürt vatandaşlarımız eski günlere geri dönmek istiyor mu?
Hayır. Kürtler şiddetle bir yere varılamayacağını deneyerek gördüler. AB'nin engellenmesi demek onlar için baskıcı ortama geri dönmek demektir.
PKK, Türkiye'deki Kürtlerin yaklaşık ne kadarını temsil ediyor?
PKK, Kürt halkının az bir kısmını temsil ediyor. Ülkedeki Kürt nüfus 12, 15 milyon desek, Kürtlerin 8, 10 milyon oyu var. DEHAP'a giden oy iki milyondur. Demek ki, Kürt halkı içinde her beş kişiden dördü oyunu PKK'ye vermiyor. PKK baştan beri Kürtlerin büyük çoğunluğunu karşısına aldı. PKK hem Marksist-Leninist bir parti olarak Kürtlerin inançlarına, örflerine aykırı. Hem de PKK ilk savaşını Kürtlere karşı verdi. Kendisi gibi düşünmeyen çok sayıda Kürt'ü katletti.
Orhan Doğan geçen hafta bana PKK'nın Karadeniz'e yayılma projesi olduğunu söyledi. Bunun amacı ne? Orada ne yapmak istiyor?
PKK hayatın gerçeklerinden hep kopuktur. Bir Türkiyelilik projesi ortaya attılar. 'Biz' diyorlar 'Türkiye partisiyiz.' Bir bakıyorsunuz içlerinde bir tek Türk yok. 'Biz Türkiyelileşiyoruz' diyorlar. Herhalde Karadeniz'den başlayarak terör alanında Türkiyelileşecekler. Karadeniz'de huzursuzluk yaratabileceklerini ve bu huzursuzluk neticesinde, Karadenizlilerin de devletin başına çıban olabileceğinin hesabını yapıyorlar.
PKK'nın Karadeniz'e yayılamayacağı açık bir gerçek. Bunu kendileri de görüyordur zaten. Ama buna rağmen niye Türkiye'nin demokrasi yolunu kesmek için böylesine aşırı bir istek duyuyor?
Bu huzursuzluğu çıkararak, Kürt sorunun çözümünde Öcalan'ın devlet tarafından muhatap kabul edilmesini zorlamaya çalışıyorlar. Ama şunu kavrayamıyorlar. Devletin bu sorunu çözmek için bir muhataba ihtiyacı yok ki. Demokrasilerde hükümetler kendi vatandaşlarının bir kısmıyla ya da bir örgütle pazarlık yapmaz. IRA ve ETA tamamen yanlış örneklerdir. Ne İngiliz ne de İspanyol hükümeti IRA ve ETA'yı muhatap kabul etti. İspanyol hükümeti ETA'yla masaya oturmadı ve oturmuyor. Sorun İspanya parlamentosunda aylarca görüşüldü, tartışıldı.
PKK, terörle bir amaca ulaşabileceğine inanıyor mu, yoksa Türkiye'nin ve de Kürt vatandaşların demokrasiye giden yolunu kesmek için başka anlaşmalar mı yapıyor?
O konuyu bilemem.
Şu anda derin devlet için AB'nin yolunu kesmede PKK'dan başka koz kalmamış gibi gözüküyor. Kürt vatandaşlarımız arasında bu garip ilişkiyi değerlendirenler var mı?
Kürt aydınları arasında çok yaygın bir değerlendirme var. Büyük çoğunluk 'PKK derin devletin güdümünde hareket ediyor. Özellikle Öcalan'ın İmralı sonrası düşünce tarzı, örgütle ilişkileri ve örgütün bu şekilde davranışı, derin devletçe empoze ediliyor' diyor. Ben katılmıyorum. Bence, içinde derin devletin de olduğu Kızılelmacılarla Öcalan'ın menfaati çakışıyor. Onlar, PKK'yi kullanarak AB sürecini aksatmak, engellemek istiyorlar. Öcalan da Türkiye'yi AB sürecinde sıkıştırarak muhatap alınmak istiyor. İkisi menfaatleri çakıştığı için birlikte hareket ediyorlar.


    http://www.radikal.com.tr/7553397553390

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.