Dernek kurmanın yaşı yok

Türkiye'de çocuklar, dünyanın gelişmiş ülkelerindeki çocuklardan daha kötü koşullarda yaşasalar da, yasaları bilmedikleri için var olan haklarını da kullanamıyor.

İSTANBUL - Türkiye'de çocuklar, dünyanın gelişmiş ülkelerindeki çocuklardan daha kötü koşullarda yaşasalar da, yasaları bilmedikleri için var olan haklarını da kullanamıyor.
Pek bilinmeyen bu haklardan birisi de 12-15 yaş çocuklarına tanınmış olan dernekleşme hakkı. AB uyum yasaları çerçevesinde 4 Kasım 2004'te değiştirilen 5253 sayılı Dernekler Kanunu, çocuklara 12 yaşına geldiklerinde çocuk derneklerine üye olma hakkı veriyor. 15 yaşına gelmiş çocukların ise hakları daha geniş. Onlar çocuk derneklerinde yönetici de olabiliyorlar. Çocuk derneklerine 18 yaşından büyük olanlar ise kurucu ya da üye olamıyor.
Yasanın dernek kurma hakkını düzenleyen 3. maddesinde kısıtlamalar sayıldıktan sonra şöyle deniliyor: 15 yaşını bitiren ayırt etme gücüne sahip küçükler; toplumsal, ruhsal, ahlaki, bedensel ve zihinsel yetenekleri ile spor, eğitim ve öğretim haklarını, sosyal ve kültürel varlıklarını, aile yapısını ve özel yaşantılarını korumak ve geliştirmek
amacıyla yasal temsilcilerinin yazılı izni ile çocuk dernekleri kurabilir veya kurulmuş çocuk derneklerine üye olabilirler. On iki yaşını bitiren küçükler yasal temsilcilerinin izni ile çocuk derneklerine üye olabilirler ancak yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar. Çocuk derneklerine 18 yaşından büyükler kurucu veya üye olamazlar.