Ders gibi bir karar

Ankara Başsavcılığı, 'ahlaka aykırı amaç güttüğü' gerekçesiyle Kaos Gay ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği'nin (Kaos GL) kapatılmasını isteyen Ankara Valiliği'nin başvurusunu reddetti.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Ankara Başsavcılığı, 'ahlaka aykırı amaç güttüğü' gerekçesiyle Kaos Gay ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği'nin (Kaos GL) kapatılmasını isteyen Ankara Valiliği'nin başvurusunu reddetti. Başsavcılık, ret kararını 'Eşcinsellik, ahlaksızlık anlamına gelmez. Aslolan insan iradesinin hür olmasıdır. 'Gay' ve lezbiyenler de örgütlenebilir' gerekçesine dayandırdı.
Valilik: Kapatılsın
1994'te bir araya gelen, tüzelkişilik kazanmak için bu yıl harekete geçen 'gay' ve lezbiyenler, 15 Temmuz'da Kaos GL Derneği'ni kurdu. Valilik, 15 Eylül'de savcılığa başvurup, 'Medeni Kanun'un 56. maddesinde, hukuka ve ahlaka aykırı dernek kurulamaz hükmü yer almakta. Adı geçen derneğin adında ve tüzüğünün amaç bölümünde, bu kanuna aykırılık tespit edilmiştir' diyerek, derneğin feshi için dava açılmasını istedi.
Ankara Basın Savcısı Kürşat Kayral ise, derneğin feshi için dava açılmasına gerek görmedi. Ret kararında, şu gerekçelere yer verildi: "Dernekler Kanunu, AB ilerleme raporları, Katılım Ortaklığı Belgesi, AİHS ve AİHM kararları, uluslararası insan hakları sözleşmeleri ve Avrupa Komisyonu raporları dikkate alınarak hazırlandı.
Ana felsefesi, derneğin özeline girmemek, resmi mercilerin veya kamuoyu gözetiminden uzak serbestçe etkinlikte bulunmasını sağlamak olan yeni yasa, devletin derneklere karşı baskıcı değil kollayıcı tavrını göstermesi usulüne göre yapılandırıldı.
'İnsan iradesi hür'
Toplanma ve örgütlenme özgürlüğü, düşünce özgürlüğü gibi özgürlükçü demokratik düzenin temelidir. Bu özgürlük, ulusal ve uluslararası sözleşmelerle güvencelere kavuşmuştur. Yeni TCK'nın yapılandırılmasında 'cinsel yönelim ayrımcılığının' tartışıldığı bir dönemde, eşcinsel olmak ahlaksız olmak anlamına gelmez. Bütün ahlak bilimleriyle uğraşanlar, insan iradesinin hür olması gerektiği görüşünde birleşiyor.
Söz konusu dernek tüzüğünün amaç ve çalışma alanları olarak gösterilen 23 maddeden oluşan kavramlarda da ahlakdışı olarak tanımlanabilecek bir husus bulunmamıştır. Medeni Kanun'un adı ve amaç bölümünde 'Hukuka ve ahlaka aykırı dernek kurulamaz' hükmünün ihlal edildiği hususunda feshi istenen söz konusu derneğin, AİHS' nin 11., Türkiye'nin taraf olduğu Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 22. maddesi hükümleri de göz önüne alınarak feshi hususunda kamusal dava açılmasına gerek olmadığına karar verildi."


    http://www.radikal.com.tr/7600277600270

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.