@ismailsaymaz

Dersim için bir muhatap bulamıyor

Dersim için bir muhatap bulamıyor
Dersim için bir muhatap bulamıyor

Ali Doğan geçen yıl şubatta dava açmıştı.

Haber: İSMAİL SAYMAZ - ismail.saymaz@radikal.com.tr / Arşivi

Dersim Katliamı’nda, kendisi bizzat süngülenip kaybettiği annesi ve iki kardeşi ile 16 yakını için ‘ resmi özür’ talebiyle kapı kapı gezen Ali Doğan, on aydır muhatap bulamadı. Dersim Harekâtı kararını alan Bakanlar Kurulu, Doğan’ın başvurusunu yanıtsız bıraktı. Bunun üzerine Doğan, Danıştay’a itiraz etti fakat o da topu idare Mahkemesine attı.

Danıştay’a taşındı
Başbakan Erdoğan ’ın Dersim katliamından ötürü özür dilemesi üzerine harekete geçen Ali Doğan adlı yurttaş, avukatı Barış Yıldırım aracılığıyla 23 Haziran 2012’de Bakanlar Kurulu’na başvurdu. Başvuruda; 1937’de Dersim Harekâtı kararının Bakanlar Kurulu tarafından alındığı ifade edilerek, “katliam sırasında kendisinin süngülenip annesi ile iki küçük kardeşinin öldürülmesinden kaynaklı olarak Doğan’dan özür dilenmesi ve bunun kamuoyuyla paylaşılması, katliama dair hakikatlerin açıklanması, Doğan’ın yakınlarının itibarlarının iadesi ve anıları için tören düzenlenmesi, tüm sorumlulukların kabulü, aynı ihlalin bir daha tekrar edilmeyeceğine dair güvence verilmesi” istendi. Ne var ki Bakanlar Kurulu iki aylık süre içinde bu başvuruyu yanıtsız bıraktı. Bunun üzerine Doğan’ın avukatı Yıldırım, Bakanlar Kurulu’nun yanıt vermeyip bu özrü zımmen reddini Danıştay’a taşıdı.
Danıştay 10. Dairesi, 28 Eylül 2012’de verdiği kararla, davanın idare mahkemesinde açılması gerektiğini savunarak, görevsizlik kararı verdi. Avukat Barış Yıldırım, ilgili yasalara göre Bakanlar Kurulu’nun yaptığı bir işlemden dolayı ancak Danıştay’a başvurulabileceğini savundu. Yıldırım, “Danıştay’ın bu kararında, Dersim meselesinin uzun süredir çözüme kavuşturulmamış olmasının etkisi ve ağırlığı olabilir” diyor.