Devamsızlık 45 güne çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Öğrencilere verilen özürlü ve özürsüz izinlerin toplamı 30'dan 45'e çıktı. Özrü olduğu için okula gelmeyenler bunu resmi bir makamdan veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından usulüne göre alınmış bir raporla, yedi gün içinde okul yönetimine iletecek. Ders yılı boyunca 'özür bildirmeksizin' 20 gün okula devam etmeyenler ise sınıfta kalacak. Daha önce bu süre 10 gündü. Değişiklikler, 2003-2004 öğretim yılından geçerli olmak üzere dünden itibaren yürürlüğü girdi.