Devlet artık 'hayatın bekçisi' olacak

Bundan böyle töre ve namus cinayeti nedeniyle bir kadın veya çocuk zarar görürse, mağdurun başvurduğu polisten belediye görevlilerine kadar 'herkes' sorumlu olacak.

ANKARA - Bundan böyle töre ve namus cinayeti nedeniyle bir kadın veya çocuk zarar görürse, mağdurun başvurduğu polisten belediye görevlilerine kadar 'herkes' sorumlu olacak. İçişleri Bakanlığı töre ve namus cinayetleri konusunda bir genelge yayımladı. 81 ile yollanan genelgede devletin pek çok kademesinin görevleri tek tek sayıldı. Genelgeye göre halen Türkiye çapında sayıları 30 olan ve ancak bir avuç kadına yeten sığınma evlerinin sayısı artırılacak. Cinayetlerin önlenmesi için geniş katılımlı komiteler oluşturulacak.
İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu valiliklere gönderdiği genelgede, kadın ve çocuklara yönelik şiddetin, Türkiye'nin uluslararası platformlarda eleştirilmesine, az gelişmiş ülkelerle aynı düzeyde görülmesine neden olduğunu belirtti. Aksu, töre ve namus cinayetlerine karşı alınacak önlemleri şöyle sıraladı:
İŞLEMLER BEKLEMEYECEK: Şiddet mağduru kadın ve çocukların işlemleri, mümkünse kadın personel katılımıyla, acilen yapılacak.
SIĞINMAEVİ YOKSA: Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı kadın sığınmaevi olmayan yerlerde belediyeler, 24 saat görevli bulundurulacak. Yeni oluşturulacak kadın ve çocuk sığınma evlerinde özel güvenlik de dahil her tür önlem alınacak.
KOMİTE ÇÖZÜM OLUŞTURACAK: Töre veya namus cinayetlerinin önlenmesi için illerde vali, ilçelerde kaymakamların başkanlığında kolluk kuvvetleri, mahalli idareler, sosyal hizmet birimleri, meslek kuruluşları, sağlık müdürlükleri, milli eğitim müdürlükleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle komiteler oluşturulacak. Saptanan çözümler, işbirliğiyle hayata geçirilecek.
KORUMA TEDBİRİ: Töre veya namus cinayetine maruz kalabileceğini beyan eden/edilen veya aile içi şiddete maruz kadın ve çocuklarla ilgili her türlü koruma tedbirinin, il sosyal hizmetler müdürlükleri, ilçelerde sosyal hizmet yürüten birim ya da varsa sosyal hizmetler şube müdürlükleri haberdar edilerek acilen alınması sağlanacak.
PARASIZLIK BAHANE DEĞİL: Şiddet mağduru ilgili yere gidene kadar ihtiyaçları, belediye, il/ilçe özel idareleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu'ndan karşılanacak.
24 SAAT İLEŞİTİM: Kadın sığınmaevi bulunmayan yerlerde, töre ve namus cinayetine maruz kalabileceğini söyleyen veya somut bir olayda böyle bir cinayete maruz kalabileceği öngörülen kişilerin, acilen sosyal hizmet birimlerince teslim alınması sağlanacak .
GEREKİRSE POLİS KAPIDA BEKLEYECEK: Kadın sığınmaevi olmayan yerlerde, mağdurun ilgili yere gidene kadar korunacağı yerde (otel, misafirhane vb.), gerekirse kendisine kolluk kuvveti refakat edecek.
EĞİTİM: Töre ve namus cinayetleriyle çocuk ve kadınlara yönelik şiddette soruşturmada görevli genel kolluk kuvveti eğitimden geçecek.