Devlet istihdam engelli

Nüfusunun yüzde 12'si engellilerden oluşan Türkiye'de kamu kurumlarının 'Personelenizin en az yüzde 3'ünü engelli vatandaşlardan temin edeceksiniz' diyen yasa hükmünü taktığı yok


TARIK IŞIK
ANKARA - Devlet Memurları Yasası uyarınca personelinin yüzde 3’ünü engelli vatandaşlardan temin etmesi gereken kamu kuruluşları sınıfta kaldı. Yasanın ortaya koyduğu yüzde 3’lük oran şartı nedeniyle yaklaşık 51 bin engelli çalıştırması gereken devlet kurumları sadece 9 bin 966 özürlü istihdam ediyor. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’nın verilerine göreyse 2009 Yılı Nisan Dönemi’nde sınavla sadece 26 özürlü işe alınacak.
İlgili yasaya göre devlet yüzde 3 oranında engelli vatandaş çalıştırmak zorunda. 2002 Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, özürlü olan nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 12.29 gibi yüksek bir rakamda. 2008 yılı itibarıyla toplam 51 bin 507 engelli vatandaşı istihdam etmekle yükümlü olan kamu kurum ve kuruluşları, kapılarını yalnızca 9 bin 966 engelliye açtı. Sağlık Bakanlığı 8 bin 244, Adalet Bakanlığı 2 bin 112 özürlü kadrosunun tamamını boş tutarken Milli Eğitim Bakanlığı’nda 15 bin 973 boş kadro bulunuyor.

Ayıbın listesi
Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’nın açıkladığı ve içinde bulunduğumuz nisan ayında kaç özürlünün işe yerleştirileceğini gösteren liste, devletin ayıbını gözler önüne seriyor. Kurum ve kuruluşlardan gelen talebe göre oluşturulan listeye göre nisan ayında 26 özürlü devlet memuru olacak. Özürlü personel almak için talepte bulunan kurumlar şöyle: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü bir (Bilgisayar İşletmeni), Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü üç (Memur), Bilecik Üniversitesi Rektörlüğü üç (Memur), Amasya Üniversitesi Rektörlüğü beş (Üç memur, bir mühendis, bir tekniker), Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü iki (Memur), Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü bir (Hizmetli), Kütahya Belediye Başkanlığı sekiz (Üç bilet satış memuru, iki veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bir veznadar, bir memur, bir hizmetli), Mardin Derik İlçesi Belediye Başkanlığı bir (Ayniyat saymanı), Afyonkarahisar Nuribey Belediye Başkanlığı bir (Tahsildar), Kültür ve Turizm Bakanlığı bir (İşçi).