Devlet yeni bir yüz, yeni bir iş, yeni bir kimlik verecek

Ceza davalarındaki tanıklıkları nedeniyle kendilerinin veya yakınlarının hayatları tehlike altında bulunan tanıkların devletçe korunmasını zorunlu kılan tasarı TBMM'ye ulaştı.

ANKARA - Ceza davalarındaki tanıklıkları nedeniyle kendilerinin veya yakınlarının hayatları tehlike altında bulunan tanıkların devletçe korunmasını zorunlu kılan tasarı TBMM'ye ulaştı. 2005 yılında hazırlanan 'Tanık koruma kanunu tasarısı' şu düzenlemeleri içeriyor:

  • Tanık koruma tedbiri, ceza muhakemesinde tanık olarak dinlenenler ile tanık olarak dinlenen suç mağdurlarını kapsayacak. İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş çocuk ve mağdurlar, tanık dinlenenlerin yakın ilişki içerisinde olduğu kişiler de koruma kapsamına alınabilecek.
  • Tanıkların kimlik ve adres bilgileri kayda alınarak gizli tutulacak. Tanıklar, davanın taraflarının hazır olmadığı duruşmalarda ya da ses veya görüntüleri değiştirilerek özel ortamlarda dinlenebilecek. Bu kişiler tutuklu veya hükümlü iseler 'durumlarına uygun' cezaevlerine konulacak.
  • Tanıklara fizikî koruma sağlanacak, silâh ruhsatı verilebilecek, Adlî sicil, askerlik, vergi, nüfus, sosyal güvenlik vb. bilgi ve kayıtları değiştirilip yeniden düzenlenebilecek.
  • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı, diploma vb. resmî belgeleri değiştirilebilecek.
  • Geçici olarak geçimini sağlama amacıyla maddî yardım yapılabilecek, işe yerleştirilebilecek veya her türlü eğitim-öğretim kurumu değiştirilebilecek. Yurtiçi veya dışında başka bir yerleşim biriminde yaşamaları sağlanabilecek.
  • Fizyolojik görünümü estetik cerrahi yoluyla değiştirilip buna uygun kimlik bilgileri yeniden düzenlenebilecek.
  • İşlemlerle ilgili gizlilik kuralını ihlal edip öğrendikleri bilgileri açıklayanlara dört yıla kadar hapis verilecek. Kanundan, yabancı tanıklar da yararlanabilecek.