Devletten 350 bin öğrenciye özel okul teşviği

Devletten 350 bin öğrenciye özel okul teşviği
Devletten 350 bin öğrenciye özel okul teşviği
2015-1016 eğitim-öğretim yılında özel okullarda okuyan öğrenciler için hazırlanan tebliğ açıklandı. Maliye Bakanlığı'nın belirdiği tutara göre özel okullarda eğitim gören öğrenciler 2 bin 680 TL ile 3 bin 70 TL arasında destek alabilecek.

Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel okullarda okuyan öğrenciler için hazırladığı  "2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliği", Resmi Gazete ’de yayımlandı.

Bu tebliğe göre okul öncesi eğitim kurumlarındaki 20 bin öğrenciye 2 bin 680 TL, ilkokuldaki 50 bin öğrenciye 3 bin 750 TL, ortaokuldaki 50 bin öğrenciye 3 bin 750 TL öğretim desteği verilecek. Lise ve temel liselerde eğitim gören öğrenciler ise lise için 3 bin 750 TL, temel lise içinse 3 bin 220 TL teşvik alacak.

TEŞVİK İLLERİN GELİŞMİŞLİK SEVİYESİNE GÖRE VERİLECEK

Öğrencilerin alacağı desteği belirleyen bir diğer kıstas da okudukları şehrin sosyoekonomik gelişmişlik seviyesi olacak. Öğrencilerin bulunduğu 1. Ve 2. Bölgede yer alan şehirlere 0,95, 3. ve 4. bölgelerde 1,00, 5. bölgede 1,20, 6. bölgede ise 1,30 katsayıları üzerinden teşvik değeri belirlenecek.

Yeni eğitim-öğretim yılında, önceki yıllarla birlikte özel okullarda eğitim gören 350 bin öğrenci bu destekten faydalanacak.

Destek için illerde okul türlerine göre ayrılan öğrenci kontenjanından daha az talep gelmesi durumunda, bakanlık boş kalan kontenjanları aynı okul türünden talebin fazla olduğu illerde kullanabilecek.

Okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerden 48-66 ay yaş grubundakiler, eğitim öğretim desteğinden yararlanabilecek.

TEŞVİK İÇİN BAŞVURULAR AĞUSTOS’TA

Özel okullarda okuyan ya da okumaya hazırlanan öğrenciler bu teşvikten faydalanmak için velileriyle birlikte Ağustos ayı itibariyle MEBBİS’te yer alan Özel Öğretim Kurumları Modülü üzerinden başvurularını yapabilir.