Devletten geri adım... Gazi Daşbaş tazminatını iade etmeyecek

İçişleri Bakanlığı, mayına basarak iki bacağını kaybeden emekli Uzman Çavuş Daşbaş'ın aldığı tazminatın iadesinden vazgeçilmesi için Maliye Bakanlığı'na başvurdu.

İçişleri Bakanlığı, Kuzey Irak'ta mayına basarak iki bacağını kaybeden malulen emekli Uzman Jandarma Çavuş Kazım Daşbaş'ın aldığı tazminatın iadesinden vazgeçilmesi için Maliye Bakanlığı'na başvurdu.
İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, bazı basın yayın organlarında konuya ilişkin yer alan haberler anımsatıldı. Malulen emekli Daşbaş'ın, 12.05.1998 tarihinde icra edilen bir operasyon sırasında içinde bulunduğu aracın mayına temas etmesi sonucu yaralandığı kaydedilen açıklamada, Daşbaş'a, bu yaralanması sebebiyle, 6 yıl bir ay 23 gün hizmeti 30 yıl kabul edilerek 16 milyar 554 milyon 624 bin lira emekli ikramiyesi, 2330 sayılı Kanun uyarınca 29 milyar 944 milyon lira nakdi tazminat
ödendiği ifade edildi. Açıklamada, Daşbaş'a, 15.07.2000 tarihinden itibaren 218 milyon 840 bin lira 2. derece vazife malullüğü aylığı bağlandığı, halen 932 milyon lira emekli maaşı ödendiği belirtilerek, 4677 sayılı Kanun kapsamında da aylık 283 milyon lira bakıcı ücreti verildiği belirtildi.
Açıklamada, emsallerine de ödenen söz konusu tazminatları yeterli görmeyen Kazım Daşbaş'ın, 'yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteğiyle sürdürebilecek şekilde sakat kaldığı' gerekçesiyle, 20 Mart 2000 tarihinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde toplam 50 milyar lira maddi ve manevi tazminat ödenmesi istemiyle İçişleri Bakanlığı aleyhine tazminat davası açtığı anımsatıldı.
Söz konusu davanın görüşülmesi sırasında, Daşbaş'ın maddi zararının tespiti amacıyla
bilirkişi incelemesi sonucunda tanzim ettirilen rapora, hukuka aykırı bazı tespitlerin bulunması sebebiyle itiraz edildiği belirtilen açıklamada, ancak Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin, söz
konusu itirazı dikkate almayarak, davacıya bilirkişi raporu uyarınca 30 milyar 841 milyon 146 bin 450 lira maddi tazminat ve 2 milyar 250 milyon lira manevi tazminatın olay tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verdiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu karara karşı, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi nezdinde karar düzeltme yoluna başvurulduğu, ancak, karar düzeltme yoluna başvurulmuş olmasının kararın gereğinin yerine getirilmesini engelleyen bir durum olmadığı vurgulandı.
Açıklamada, bu nedenle, yargılama süreci devam ederken, Daşbaş'a, kararda hükmolunan 30 milyar 841 milyon 146 bin 450 lira maddi tazminat ve 2 milyar 250 milyon lira manevi tazminatın faiziyle birlikte 57 milyar 240 milyon 40 bin lira olarak ödendiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin, karar düzeltme incelemesi sırasında, bilirkişi raporunun hukuka aykırılığı ile ilgili olarak belirtilen
gerekçeleri haklı görerek, yeniden yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda, 'yapılan ödemeler sebebiyle Daşbaş'ın maddi zararının devlet tarafından karşılandığı, maddi tazminat hak edişinin
bulunmadığının tespit edildiği' kaydedildi.
Bunun üzerine, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin, 29 Ocak 2003 tarihinde önceki kararını kaldırarak davanın reddine karar verdiği belirtilen açıklamada, Daşbaş aleyhine, ikamet ettiği Sivas'ın Muhakemat Müdürlüğü tarafından karşılıksız ödenen 57 milyar 240 milyon 40 bin liranın yasal faiziyle birlikte tahsili için Maliye Bakanlığı tarafından istirdat davası açıldığı dile getirildi.

YETKİ MALİYE BAKANLIĞI'NDA

Dava sonucunda, mahkeme tarafından, Daşbaş'ın bu parayı geri ödemesine karar verildiği belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:
"Ancak, davalı Kazım Daşbaş'ın 12.05.1998 tarihinde icra edilen bir operasyon sırasında içinde bulunduğu aracın mayına temas etmesi sonucu yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteğiyle sürdürebilecek şekilde sakat kaldığı, istirdat davası haklı yasal gerekçelere dayansa bile, vatan savunmasında fedakarca görev yapan Silahlı Kuvvetler personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkileyeceği, böyle bir durumun, anayasanın 61. maddesinde belirtilen 'Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul veya yetimleriyle malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar' hükmüne de aykırı düşebileceği, ayrıca davalının kusuru olmaksızın hazine zararı oluşturan meblağın faiz borcuyla karşı karşıya kalmasının kamu vicdanında haklı görülemeyeceği hususları, vazgeçme
yetkisinin kullanılması açısından maddi veya hukuki sebep olarak değerlendirilerek, 43 sayılı Kanun'un 28. maddesine göre, 500 milyar liraya kadar olan devlet hak ve menfaatinden maddi veya hukuki sebeplerle vazgeçme yetkisi Muhakemat Genel Müdürü'nün teklifi üzerine Maliye Bakanı'na ait olması nedeniyle, İçişleri Bakanlığı tarafından yetkili bakanlık olan Maliye Bakanlığı'na
anılan alacaktan sarfınazar edilmesi (vazgeçilmesi) için yazı yazılmıştır."