Devletten özel hastanelere uyarı: Artık mazeret yok

Devletten özel hastanelere uyarı: Artık mazeret yok
Devletten özel hastanelere uyarı: Artık mazeret yok
Acil hastaları çeşitli bahanelerle kabul etmeyen özel hastanelere Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı geldi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun tarafından valiliklere gönderilen genelgede, acil olarak kamu ve özel hastanelere başvuran hastaların sağlık güvencesine ve ödeme gücüne bakılmaksızın tedavi edilmesi gerektiği belirtildi ve “Sağlık kuruluşu, acil olarak gelen hastalara yeterli porsoneli veya donanımı olmadığı, ilgili birimi veya boş yatağı bulunmadığı, hastanın sağlık güvencesi olmadığı ve benzeri sebepler ile acil sağlık hizmetini sunmaktan kaçınamaz” denildi.

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul’un haberine göre genelgede acil sağlık halleri, “ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren haller” olarak tanımlandı.

‘ACİL SAĞLIK HALİ’ TANIMLANDI
Genelgede, başka hastanelere sevkin hayati risk doğuracağı hallerin de acil olduğu belirtildi. SGK’nın konuyla ilgili sağlık uygulama tebliğine göre, acil durumu sona eren hastaya ücret ödeyeceği ile ilgili bilgi verilmesi zorunluluğu bulunduğuna işaret edilen genelgede, müteakip işlemler için para ödemesi gereken hastalara mutlaka belge imzalatılması gerektiği kaydedildi.

Genelgede, acile yapılan başvurular neticesinde “Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu” imzalatılan hasta veya yakınlarına, SGK sağlık uygulama tebliğinin, “İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri” başlıklı maddesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi verilmesi, ücret alınacak hastalara da ilave ücretlerle ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapılması istendi. Genelgenin uygulanmasıyla, hastaneden çıkış işlemlerini yaptıran hastanın “ödeme sürprizi” ile karşılaşmaması, sadece kabul ettiği paralı hizmeti alması hedefleniyor.


  http://www.radikal.com.tr/115134011513401

  YORUMLAR
  (1 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  İLAVE ÜCRET ALINMAYACAK SAĞLIK HİZMETLERİ - SitareBesa

  Böyle beyanlar vermekle iş bitmiyor.Bakan da iyi biliyor ki SGK her acili acil kabul etmiyor. Yani ödeme yapmıyor.Sonra vatandaş ile hastane arasında problem yaşanıyor. Ltfen açıklama yaparken daha detaylı bilgiler versinler.İşte ilave ücret alınmayan acil durumlar Yoğun bakım hizmetleri, ? Yanık tedavisi hizmetleri, ? Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri), ? Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri, ? Organ, doku ve hücre nakilleri, ? Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, ? Diyaliz tedavileri, ? Kardiyovasküler cerrahi işlemleri için (öğretim üyesi tarafından SUT?un 4.1.1 numaralı maddesi kapsamında verilen sağlık hizmetleri hariç), otelcilik hizmetleri dahil olmak herhangi bir ilave ücret alınamaz. Ancak (1) numaralı bentte sayılan işlemlerden hiçbir şekilde ilave ücret alınamaz.