'DGM politize olmuş kurum'

Dünyada hâkim ve avukatların bağımsızlığını korumak ve geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren Hâkim ve Avukatların Bağımsızlığı Merkezi, DGM'leri 'politize olmuş yargı kurumu' olarak niteledi.

İSTANBUL - Dünyada hâkim ve avukatların bağımsızlığını korumak ve geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren Hâkim ve Avukatların Bağımsızlığı Merkezi, DGM'leri 'politize olmuş yargı kurumu' olarak niteledi.
Merkezin 14 Kasım 1999'da Türkiye'ye gönderdiği heyet tarafından hazırlanan rapor yayımlandı. Uluslararası Hukukçular Komisyonu İsveç Seksiyonu Başkan Yardımcısı Ombudsman Frank Orton, Avustralya Federal Mahkemesi Başkanı Justine Rodney, Birleşik Krallık'tan Paul Richmond, raportör Juctice Rodney Madgwick'ten oluşan heyet, Türkiye'de beş gün kalmış, Adalet Bakanı, Yargıtay Başkanı, baro başkanları ve yargı mensuplarıyla çeşitli görüşmelerde bulunmuştu. Raporda, DGM'ler için "Yasal sistemin böylesi bir politizasyonu, yargı bağımsızlığına taban tabana zıttır ve Türkiye'de yaşayan herkesin temel hak ve özgürlüklerinin altını oymaktadır" denildi. Raporda DGM'lerin kaldırılması ya da DGM'de yargılananların haklarının, genel ceza mahkemelerinde yargılananlarla uyumlu hale getirilmesi ve uluslararası normlar düzeyine çıkarılması gerektiği ifade edildi. Raporda, hâkim ve savcıların zorla alınan delilleri geçersiz kabul etmeleri için cesaretlendirilmeleri gerektiği de ifade edildi. (anka)