DGM'lerde olumlu adım

Hükümet, DGM'lerin yerine kurulacak mahkemelere yönelik 'Sadece adı değişiyor' eleştirilerini kısmen dikkate alarak değiştirdiği tasarıyı TBMM'ye sundu.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Hükümet, DGM'lerin yerine kurulacak mahkemelere yönelik 'Sadece adı değişiyor' eleştirilerini kısmen dikkate alarak değiştirdiği tasarıyı TBMM'ye sundu. Tasarıda, savunma hakkını güçlendiren ve DGM'lerin yetkilerini daraltan hükümlere yer verildi. "Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda Değişiklik Yapılması ve DGM'lerin kaldırılmasına Dair Kanun" adıyla Meclis'e sunulan tasarıda yer alan düzenlemeler şöyle:

 • Düşünceye ceza dayanağı olan TCK'nın ünlü 312/2. maddesi kapsamdan çıkarıldı. 312'lik suçlar asliye cezalarda görülecek.
 • DGM başsavcıları, yeni mahkemelerde sadece savcı yetkisiyle görev alabilecek.
 • Savunma süresi, 30 gün olacak ve gerekli görüldüğünde bu süre resen uzatılabilecek.
 • Davaların nakli yalnızca 'güvenlik' gerekçesiyle söz konusu olabilecek.
 • Toplu yargılama yetkisi 200'den fazla sanıklı davalarda kullanabilecek.
 • Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu'nun 'telefon dinleme, gizli izleme, elkoyma' gibi geniş yetkileri tasarıda yer almadı.
  Tasarı, DGM'lerin özel yetkilerinden bir kısmını ise korudu. Bunlardan bazıları şöyle:
  Gözaltı süresi korundu
 • Normalde 24 saat olan gözaltı süresi, yeni mahkemelerin kapsamındaki suçlarda halen olduğu gibi 48 saate, OHAL ilan edilmesi halinde bu bölgelerde ise dört günden yedi güne kadar uzatılabilecek.
 • Diğer mahkemelere göre ağır olan, mahkemeyi protesto ve yayın yasağını ihlale öngörülen cezalar, artırılarak korundu (1 yıla kadar hapis 15 milyar liraya kadar para cezası).