DGM'ye yeni isim

Anayasa değişikliğiyle kaldırılan Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin (DGM) yerine kurulacak yeni mahkemelerin adı 'Örgütlü Suçlar Ağır Ceza Mahkemeleri' (ÖSACM) olarak belirlendi.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Anayasa değişikliğiyle kaldırılan Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin (DGM) yerine kurulacak yeni mahkemelerin adı 'Örgütlü Suçlar Ağır Ceza Mahkemeleri' (ÖSACM) olarak belirlendi. Adalet Bakanlığı taslağı, DGM'lerin tartışmalı yetkilerinin çoğunu koruyor. Adalet Bakanlığı'nın 'DGM'lerin ÖSACM'lere dönüştürülmesi hakkındaki tasarısı' şu düzenlemeleri içeriyor:

  • TCK'nın 'halkı din, dil, ırk, mezhep farkı gözeterek kin ve düşmanlığa
    tahrik' suçunu düzenleyen 312. maddesinin 2. fıkrası, yeni mahkemelerin görev alanından çıkarıldı. Hürriyet aleyhine suçlar' başlıklı TCK 174. maddeyle yurda kaçak patlayıcı sokmak suçunu düzenleyen TCK 264. madde de kapsam dışı.
  • ÖASCM, TCK'nın 125, 139, 146, 157, 168, 169, 171, 172. 403. maddelerindeki suçlara, Terörle Mücadele Kanunu'ndaki suçlara ve Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu'nda düzenlenen suçlara bakmakla görevli.
  • ÖSACM'lere birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılar arasından seçilecek başkan ve üyeler üç yıl başka göreve atanamayacak. ÖSACM Başsavcılığı olmayacak.
  • ÖSACM, Adana, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya ve Van'da kurulacak.
  • Diğer suçlarda 24 saat olan gözaltı süresi 48 saat olacak.
  • Suçlar acele işlerden sayılacak, davalar adli tatilde de görülecek.
  • ÖSACM'lerin istemini karşılamayan kuruluşların sorumlularına bir yıl hapis cezası verilecek.