Dikkat dikkat! Sanal alemde sıkıyönetim başladı

12 yaşından küçükler, internet kafelere ancak yanlarında veli veya vasileriyle girebilecek, 15 yaşından küçükler ise veli ya da vasileri olmadan saat 20.00’den sonra bu işletmelere alınmayacak.

ANKARA - İnternette 'sıkıyönetim' başladı. 12 yaşından küçükler, internet kafelere ancak yanlarında veli veya vasileriyle girebilecek, 15 yaşından küçükler ise veli ya da vasileri olmadan saat 20.00’den sonra bu işletmelere alınmayacak.

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konuldu. Yönetmelik internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumluluklarını düzenliyor.

* İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri, 'Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak' ve 'İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek'.

* Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri: Mülki idare amirinden izin belgesi almak. Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak. Başkanlık tarafından onaylanan içerik filtreleme yazılımını kullanmak. Erişim sağlayıcılardan sabit IP almak ve kullanmak. İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek. Başkanlık tarafından verilen yazılım ile, kaydedilen bilgileri ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden değeri kendi sistemlerine günlük olarak kaydetmek ve bir yıl saklamak.

İnternet kafe açma başvuruları mülki idare amirlikleri

tarafından 15 gün içinde sonuçlandırılarak, izin belgesi verilecek. İzin alınmadan açıldığı tespit edilen iş yerleri kapatılacak.

* İzin belgesi sahibinin tüzel kişi olması durumunda, iş yerini idare etmek üzere bir sorumlu müdür görevlendirilecek. Gerçek kişiler de iş yerinde sorumlu müdür görevlendirebilecek.

* İş yerlerinde 12 yaşından küçükler ancak yanlarında veli veya vasileriyle girebilecek. 15 yaşından küçükler yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 20.00’den sonra iş yerlerine alınmayacak.

* Özel bölümü bulunmayan iş yerlerinde tütün ve tütün mamulleri içilemeyecek. İş yerlerinde 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununa aykırı hareket edilemeyecek. İş yerlerinde 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 19’uncu maddesi gereğince alkollü içecek satılamayacak, bulundurulamayacak veya sunulamayacak. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan hakların ihlal edilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınacak.

* İş yerlerinde elektronik ve mekanik oyun alet ve makineleri bulundurulamayacak.

* Bilgisayarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden ve 18 yaşından küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etkisi olabilecek oyunlar oynatılamayacak.

* İş yerlerine giren ve çıkanların tespiti için kamera kayıt sistemi kurulacak. Bu sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar yedi gün saklanacak ve yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemeyecek.

* Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarına, yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerine aykırı hareket ettiklerinin belirlenmesi durumunda mülki idare amiri tarafından 3 bin YTL’den 15 bin YTL’ye kadar idari para cezası verilecek. İş yerinde uyulması gereken kurallar açısından da mülki idare amiri tarafından 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununu uyarınca idari para cezası verilebilecek. (aa)