@ismailsaymaz

Dikkat ırkçı var!

Şamanizm'e yakınlar
Büyük kentlerdeki Türkçü Toplumcu Budun ve Elbirliği dernekleriyle 'İlteriş' dergisi gibi oluşumların düşünceleri ürkütüyor. Tüm dünyanın lanetlediği ırkçı tezleri savunan dernekler en büyük tehlike olarak Kürt kökenli vatandaşları görüyor. Her üç yapı da Şamanizm'e yakın olduklarını ve laikliği savunduklarını söylüyor, Atatürk'e 'Başbuğ' diyor.
Türkler, doğurun!
Suçlardaki artışların, 'Türklerden çok Kürt kökenli vatandaşların işi' olduğunu söyleyen bu gruplar, Kürt nüfusunun artışının kontrol altına alınmasını 'beyaz ırkın' (Türkler) ise daha çok çocuk yapmasını istiyor. Kürtlerin mülk sahibi olmasını, üniversiteye kabul edilmesini istemiyorlar. Devlet memurlarının Türk olması gerektiğini savunuyorlar.
Temiz kan formülü
Kendilerine 'ırkçı' değil, 'soycu' denilmesini istiyorlar, hayallari, Batılılarla, ırkçı federasyon kurmak. Tezlerinden bir demet: Bir Türk'le, bir Kürt'ün çocuğu 'etnik özürlü' olur. Bu ailenin kanı, beş nesil boyunca Türklerle evlenirse temizlenebilir. Aşağı ırkın tek işlevi üstün ırkı eğlendirmektir."
Haber: İSMAİL SAYMAZ / Arşivi

İSTANBUL - Türkleri 'üstün' sayıyor, Türk olmayanların üniversiteye gitmemesini, mülk edinmemesini istiyorlar. 'Kürt nüfus artışı durdurulsun' diyorlar. Avrupalı ırkçı gruplarla 'enternasyonal birlik' kurmayı düşünüyorlar. İzmir'de kurulan Türkçü Toplumcu Budun Derneği (TTBD) bu görüşleri savunuyor. Yalnız da değiller. İstanbul'daki Elbirliği Derneği, Ankara'daki İlteriş dergisi de eylemleriyle, yazılarıyla Kürtlere karşı olduğunu belirtiyor. Bu üç oluşumun benzerlikleri Kürt karşıtlığıyla sınırlı değil: Üçü de şamanizme yakın ve laik olduklarını söylüyor, Atatürk'e 'Başbuğ' diyor. Hatta, 'ırk' kelimesi Arapça diye kendilerine 'soycu' diyorlar.
'Türkler çocuk yapsın'
TTBD'nin başkanlığını 41 yaşındaki Cenk Tozkoparan, yapıyor. 9 Eylül Üniversitesi Muhasebe Yüksek Okulu mezunu Tozkoparan, şamanist olduğunu söylüyor. Laik olarak nitelendirdiği dernekte tek başbuğ olarak Atatürk'ü görüyorlar. Eski MHP'li Tozkoparan'ın TTBD'si İzmir'de başlattığı 'Kürt Nüfus Artışı Durdurulsun' kampanyasıyla biliniyor. Kampanya Çağdaş Hukukçular Derneği'nin (ÇHD) şikayeti üzerine durdurulmuştu. Tozkoparan, 'Türkler Çocuk Yapsın' kampanyası başlattıklarını belirtiyor: "Kürt nüfus artışının makul düzeye çekilebilmesi için tüm İzmir'de çalışmalar sürüyor. Türklerin çocuk yapması için de kampanya başlattık. Beyaz ırkın üremesini istiyoruz. Orta Anadolu'da araştırdık; iki-üç ortalamayla çocuk yapılıyor. Bunun artırıp Kürtlerinkini durdurmak lazım. Yoksa çok kötü..."
'Kürtler etnik tehlike'
Tozkoparan'ın iddiasına göre, Kürtler geldikleri İzmir'de rahatsızlık yaratıyor: "Bizim çıkışımız kimi olayları önledi. Biz kanunlar çerçevesinde konuşuyoruz. Eskiden Karşıyaka'da kapı pencere açıktı. Kapkaçlar arttı. Şimdi ne hale geldik. Tamam, Türkler de suç işleyebilir ama istatistiklere bakın. Bu nüfus artışının durdurulması lazım."
Tozkoparan, nüfus artışının durdurulmasını istediği Kürtler veya diğer etnik kökenlerden insanları üye kabul etmediklerini belirtiyor: "Zaten Kürtler de gelmiyor. Ama bazı karışık durumlar varmış, bir tarafı, anneleri Kürt olan. O sorun çok özel, çözebiliriz. Ama Kürtlerin dışında etnik tehlike görmüyoruz."
Parti kurmayı düşünüyor
Tozkoparan, ırkçılığın evrensel bir mesajının olduğunu, Avrupa'daki kimi ırkçı örgütlerle 'enternasyonal' bir ırkçı birliktelik düşündüklerini söylüyor. MHP'yi İslamcı olarak görüyor. Merkezi İzmir'de yer alan TTBD'nin İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin gibi illerde temsilcileri var. TTBD, 'Buduncu Gelecek' adlı ırkçı parti kurmayı planlıyor.
İlteriş'in derin anlamı
İlteriş Dergisi, Ankara'da çıkıyor. Dergi, işlemlerini yerine getirmediği gerekçesiyle kapatılan 'İlteriş Türkçü Derneği'nin (İTD) de yayın organlığını yapıyor. Üç yıldır çıkan derginin Editörü Gökhan U., 'ilteriş'in 'ülkeyi, devleti bir araya getiren' anlamındaki eski Türkçe bir kelime olduğunu belirtiyor. 29 yaşındaki Gökhan U., 9 Eylül Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'-nden mezun olmuş. Kendisi gibi, çoğu üniversiteli ya da mezunu olan dergi yandaşları, kendilerine 'ırkçı' değil, 'soycu' sıfatını yakıştırıyor. Gökhan U., bu yakıştırmayı şöyle açıklıyor: "Irk, Arapça bir kelime. Biz bu yüzden öztürkçe olan 'soycu'yu kullanıyoruz."
Göktanrının kırbacı
Gökhan U.'ya göre, 'soycular' aşağı ırk ve üstün ırk tanımlarını kullanıyor. Türkler, 'göktanrının kırbacı ve üstün' olarak adlandırılıyor. 'Türk' olmayanlar ve bilhassa Kürtler ise 'aşağı ırkı' oluşturuyor: "Türk olmayanlar bizim içimizde olamaz. Bir insan her şeyi değiştirir, ırkını değiştiremez. Bu, kanla ilgili mesele. İnsanın, kendisini Türk hissetmesi kabul edilemez. Ya Türksünüz ya değilsiniz. Bu ülkede kurucu unsur Türklerdir. Kurucu olduğumuz için üstünüz. Türk olmayanlarla birlikte yaşayabiliriz ama üstünlüğümüzü kabul ettikleri takdirde."
Gökhan U.'ya göre, soycular Türklerin 'fizik olarak da siyasi olarak da üstün olduğunu' kabul ettiği için tüm memurların Türk soylu olması gerek. Türk olmayanlar, mülk edinmemeli, kısıtlı iş alanında çalışmalı. Ayrıca soycular, Türk olmayanların okullar ve üniversitelere girmesine de karşı çıkıyor. Gökhan U., bunu şöyle açıklıyor: "Üniversiteler üstün olana açıktır. Diğerleri üniversiteye girerse bir yerlere gelmeleri mümkün olur."
'Kan temizlenmesi beş nesil'
Soycular en sık, 'etnik özürlü' ifadesini kullanıyor. İki ayrı ırktan gelen çiftin çocuklarına 'etnik özürlü' deniyor. Gökhan U., örneğin bir Türk ve Kürt çiftin çocuklarının 'üstünlerle' eşit olamayacağını söylüyor: "Bu ülkeyi biz yönetsek etnik özürlüler de haklardan mahrum kalacak. Onların kanının temizlenmesi için beş nesil geçmesi gerekir. Beş nesil Türklerle evlilik yapılırsa kanı temizlenir."
Soycular günlük yaşamlarını da 'soy' esasına göre düzenliyor: Örneğin, bir Kürtten alışveriş yapmıyor, bir Lazın kafesine oturmuyor. Başka halktan biriyle yapılacak birlikteliği tek şartla mümkün görüyor: "Aşağı ırkın özelliğidir, üstün ırkı eğlendirir. Onlarla günlük ilişki kurulabilir ama çocuk yapılamaz. Bu, kanı bozar."
'İslam, uyuşturuyor'
Gökhan U., 'laik' yönetimden yana, türbana karşı olduklarını ve 'İslam'ın Türkleri uyuşturduğunu düşündüklerini' belirtiyor. Gökhan U., 'şaman' olduğunu ama içlerinde Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi Türklerin de yer aldığını söylüyor. Soycular ayrıca, 'tek başbuğ' olarak Atatürk'ü tanıyor. Şimdilik sayıları 100'ü bulan soycular, dergi ve internet üzerinde çalışma yürütüyor.
Çeşitli illerde, özellikle üniversite öğrencileri üzerinde temsilcilikleri var. 'Dünya Türk Olsun' (DTO) yazıları ile bilinen ve internet üzerinden yayılan ırkçı grubun bir bölümü de soyculara katılmış. Gökhan U.'ya göre, soycular kesinlikle yasal sınırlar içinde davranıyor: "Çünkü Anayasa'ya aykırı hareket Türkçülüğe yakışmaz!"
Irkçı elbirliği
Diğer ırkçı yapılanma da İstanbul'da kurulan Elbirliği Derneği (ED). Adı, bir yardımlaşma derneğini andıran ED'nin tek şubesi de Tarsus'ta açılmış. Hakan Yeniay'ın başkanlığını yaptığı, daha çok üniversitelilerin geldiği dernekte 'akademik' çalışmalar yapılıyor. Örneğin, 'Kazak, Özbek ve Türkiye Türkçesi'nin Doğru Kullanımı' eğitimleri veriliyor, 'Orkun Abacası' (alfebe) öğretiliyor, 'Türkçüler Kurultayı' düzenliyor, ırkçı Hüseyin Nihal Atsız'ı anma toplantıları yapıyor, 'Bozkurt' adlı bir dergi yayımlıyor. Derneğin başkanı Hakan Yeniay, Radikal'in not bırakmasına rağmen aramadı. Bir dernek yetkilisi, ED'nin Türkçü bir dernek olduğunu, Türk olmayanların derneğe neden kabul edilmediğini, "Onlar Ülkü Ocağı'na gider, bize niye gelsinler" diye açıklıyor.
Türkçü sosyalistler!
Üç ırkçı örgütün yanı sıra internet üzerinden de ırkçı örgütler çalışma yürütüyor. Bunlardan bazıları şöyle:
Türk Diriliş Birliği (TDB): Söylemi MHP ve BBP'ye daha yakın. TDB Terörle Mücadele adlı silahlı bir birimlerinin olduğunu belirtiyorlar.
Türkçü Toplumcu Yol: Tatar sosyalist Sultan Galiyef'çi grup. Kendisini Türkçü sosyalist olarak tanımlıyor.
Öztürkler: Ülkücü mafya Sedat Peker'in kurduğu internet sitesi.