Din dersi müfredatına vize

Haber: BEHZAT MİSER / Arşivi

ANKARA - Ankara 10.  İdare Mahkemesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin ‘mezhepler üstü’ nitelikte olduğuna ve ders kitaplarında Alevilik konularının yeterli olduğuna hükmederek, ders müfredatına vize verdi.
Danıştay, Alevilik konusunu Din dersi kitaplarında yetersiz bulmuş, müfredatın ilgili hükümlerini iptal etmişti. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı değiştirmiş, ders kitaplarına Alevilik ile ilgili 8 sayfalık bir ek koymuştu. Aleviler bu değişiklikten tatmin olmazken, Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan, “Ders kitaplarının bir önceki ders kitaplarından da geri durumda olduğunu” iddia etmişti. Cem Vakfı da İdare Mahkemesi’ne iptal başvurusunda bulunmuştu.
Ankara 10. İdare Mahkemesi, davayı sonuçlandırırken, müfredatın yeterli ve mezhepler üstü olduğuna hükmetti. Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi: “Herhangi bir mezhep, dini yorum veya gruba pozitif ayrımcılık yapılmadığı görülmüştür... Kitaplarda dini gün ve gecelerle ilgili Alevilerce de önem verilen özel günlerin de eklenebileceğinin belirtildiği görülmekle birlikte genel olarak yapılan müfredata göre hazırlanan kitaplarda konuların mezheplerüstü yaklaşımla ele alındığı anlaşıldığından işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.”