Din dersi sil baştan

'Seçmeli' derken
'Din dersi seçmeli olsun' talebini dikkate almayan Milli Eğitim, yeni uygulamaya hazırlanıyor. 'Din kültürü ve ahlak bilgisi' dersinin müfredatını yenileyen Talim Terbiye Kurulu, süresini de iki saate çıkarıyor.
Satanizm de var
Taslak çalışma gelecek yıl liselerde uygulanacak. Kitaplarda İslam'ın yanı sıra Hıristiyanlık ve Musevilik de ayrıntılı yer alacak. Aleviliğin de anlatılacağı derste, satanizm 'sapkın davranış' olarak öğretilecek.
Haber: DİLEK GÜNGÖR / Arşivi

ANKARA - 'Din dersi seçmeli olsun' talepleri sıkça dile getirilirken Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu (TTK) Başkanlığı, ortaöğretim kurumlarında okutulan 'din kültürü ve ahlak bilgisi' dersinin müfredatını yenileyip süresini iki saate çıkarıyor. Taslak çalışma gelecek yıl liselerde uygulanmaya başlanacak.
Lise ders kitaplarında İslam dini dışında Hıristiyanlık ve Musevilik daha ayrıntılı olarak yer alacak. Ancak her üç dinin kutsal kitaplarında birbirinden farklı yorumlarla yer alan bazı olayların, hangi bakış açısıyla aktarılacağı henüz netlik kazanmadı. Din derslerinde Uzakdoğu inanışlarına da konu başlıkları olarak yer verilecek. Aleviliğin ders kitaplarına gireceği yeni müfredatta 'satanizm' konusuna da yer verilecek. Satanizm öğrencilere 'sapkın davranış' olarak öğretilecek. Öğrenciler bu konuda uyarılacak.
MEB ortaöğretimde okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin müfredatını değiştiriyor. Avrupa Birliği (AB) sürecinin ardından Alevilik kavramının ders kitaplarında yer alması tartışılmıştı. Bu tartışmalar üzerine kapsamlı bir çalışma içine giren MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı müfredat taslağını tamamladı. Taslak, 42 eğitim ve öğretim uzmanı ile İlahiyat Fakültesi ve Alevi uzmanlarla birlikte hazırlandı.
İlk uygulama Eylül'de
Müfredatı değiştirilmiş yeni din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri 2005-2006 eğitim-öğretim yılında pilot illerde uygulamaya konulacak. Yeni düzenleme ile halen haftada bir saat olan din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin iki saate çıkarılması da planlanıyor. Taslak çalışmada halen mevcut din kültürü ve ahlak bilgisi kitaplarında da yer verilen Hıristiyanlık ve Musevilik daha ayrıntılı olarak okutulacak.
Lise din kültürü ve ahlak bilgisi kitaplarında Uzakdoğu Dinleri de konu başlıkları olarak yer bulacak. Buna göre, Budizm, Şintoizm, Sihizm, Janizm, Taoizm anlatılacak. Yeni ortaya çıkan Bahailiğe de yer verilmesi planlanıyor.
Satanizme karşı uyarı
Alternatif din olarak ortaya çıkan ve kısaca şeytana tapma olarak adlandırılan 'satanizm' konusuna da ders kitaplarında yer verilecek. Satanizm öğrencilere 'sapkın davranış' olarak anlatılacak. Öğrenciler bu tip davranışlara sapmamaları konusunda uyarılacak.
MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü de konuyla ilgili hazırlıklarını tamamladı. Haziran 2004 tarihinden 2005 başına kadar olan süreçte din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine eğitim verildi. Hizmet içi eğitim seminerlerinde öğretmenlere 'satanizm gibi sapkın davranışlar konusunda bilgi verildiği' belirtildi.
TTK'nın aralarında Alevi uzmanlarla yaptığı çalışmada Alevilik konusuyla ilgili bilgilerin ders kitapları arasına konulacak ayrı bir forma (kitapçık) ile anlatılması planlandı. Taslak çalışmaya göre, Alevilik öğrencilere, 'Dindeki anlayış farklılıkları' başlığı altında öğretilecek ve tasavvufi bir oluşum olduğu savunulacak. Derslerde Hacı Bektaşı Veli'den alıntıları olan okuma parçalarına yer verilecek. Lise birinci sınıfta Türklerin din anlayışında etkili olan Ahmet Yesevi, Hacı Bektaşı Veli, Mevlana, Hacı Bayram Veli, Ahi Evran ve Yunus Emre anlatılacak. Lise ikinci sınıfta Hz. Ali'nin ibadetlere verdiği önem, lise üçte 'Türk tasavvuf anlayışında Hz. Muhammed ve Türk kültüründe Ehli Beyt sevgisi' işlenecek. Şiilik ve Caferilik konularına yer verilecek. Lise sonda Bektaşilik, Yesevilik ve Mevlevilik anlatılacak.


    http://www.radikal.com.tr/7348927348920

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.